Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Nyheter

Haugan gjenvalgt til FNs havkommisjon IOC

Professor Peter M. Haugan har ledet UNESCOs Intergovernmental Oceanographic Commision de siste to årene. Nå er han gjenvalgt til to nye år i det viktige FN-embetet.

Professor Peter M. Haugan from the University of Bergen at the UN Ocean Conference in New York in June 2017.
GJENVALGT TIL IOC: Professor Peter M. Haugan skal lede Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO i to nye år. Bildet er fra FN store havkonferanse i juni.
Foto/ill.:
Sverre Ole Drønen, University of Bergen

Hovedinnhold

Professor Peter M. Haugan fra Geofysisk institutt ved Universitetet i Bergen (UiB) er gjenvalgt som leder for FNs Intergovernmental Oceanographic Commision (IOC). Professoren er valgt for to nye år, og har tidligere vært viseformann i kommisjonen. 

IOCs målsetning er å øke kunnskapen om havet for å sikre en bærekraftig forvaltning av det marine økosystemet.

Haugan tror også at arbeidet hans i FN kan være nyttig også for UiB:

– Det betyr jo en kontakt og en kjennskap til det som skjer hele verden over. Det betyr at UiB er informert om det som skjer av planlegging på internasjonalt nivå innenfor havforskning. At vi er orientert om de spørsmålene som forskningen blir bedt om å svare på. Så jeg håper det skal være nyttig for UiB å være representert i de forumene jeg er med i, sa han under FNs havkonferanse i New York i juni 2017.

I New York både organiserte og deltok IOC i flere sesjoner.

Haugan tror en akademisk stemme er viktig i de foraene der beslutninger tas.

– Slik kan vi få tillit fra beslutningstakere som skal bruke den vitenskapen som gjøres, både når det gjelder resultatene av det som legges frem og at vi kan styre forskningen ved å prioritere samarbeid og løse problemer sammen. Det tror jeg ikke vi får til om det ikke er noen som er aktiv i disse grenseflatene, sier den gjenvalgte IOC-lederen.