Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Fakultetsstyret

Slik vil Jannicke lede det nye MatNat-styret

Det nye styret ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet blir historisk. Jannicke Hilland, konsernleder i BKK AS, blir den første eksterne styrelederen noensinne.

Jannicke Hilland
Foto/ill.:
Jens Helleland Ådnanes

Hovedinnhold

– Jeg møter en kompetent og engasjert organisasjon. Jeg er ydmyk for oppgaven og håper jeg som ekstern styreleder – sammen med resten av styret – bidrar til å videreutvikle fakultetet på en best mulig måte, sier Jannicke Hilland.

Hilland har vært konsernsjef i BKK AS siden 2015, og blir altså MatNats første eksterne styreleder. BKK er det største kraftselskapet på Vestlandet og et av de største i landet. Selskapet står midt i en stor omstillingsprosess. Økt konkurranse, lavere priser og store endringer i rammebetingelser gjør at 350 millioner kroner skal kuttes.

Fakultetsstyret er fakultetets øverste styringsorgan, og har ni medlemmer. Styreleder og nestleder er oppnevnte av Universitetsstyret, de andre medlemmene er valgte.

Tar samfunnsansvar

Fakultetsstyret fatter blant annet vedtak om strategiske planer for forskning og utdanning, budsjett og tilsettinger. Den nye styrelederen tar ansvaret på alvor.

– Vi skal forske, formidle og utdanne. Vårt samfunnsansvar er viktig. Vi må være relevante. Som styre skal vi bidra til at vi tar de riktige strategiske grepene for å videreutvikle fakultetet innenfor alle disse områdene.

Flere forskere ved fakultetet har i de siste årene mottatt prestisjefylte internasjonale forskningsstipender, senest John Birks i 2017. Hans prosjekt Humans On Planet Earth - Long-term impacts on biosphere dynamics (HOPE) fikk 2,5 millioner euro for en femårsperiode.

Hilland tror fakultetsstyret kan bidra til forskningsstøtte fra flere kanter.

– Jeg er opptatt av en god balanse mellom grunnbevilgninger og ekstern finansiering, sier hun.

Har fortid fra UiB

Selv har konsernlederen en doktorgrad fra fakultetet.

– Det er fint å være tilbake her etter å ha tatt doktorgraden ved UiB for mange år siden. Jeg ser fram til å bli bedre kjent med studentmiljøet, forskermiljøene og satsingsområdene.

Høsten 2017 startet studenter på tre nye og unike studiere ved fakultetet. Tre nye integrerte masterprogram - sivilingeniørprogrammer - i medisinsk teknologi, energi og havteknologi skal utdanne personer med en kompetanse som næringslivet og samfunnet etterspør. I tillegg utdanner fakultetet sivilingeniører i havbruk og sjømat, som kombinerer tradisjonell biologiutdanning med økonomi og entreprenørskap.

Hilland mener fakultetet er inne på et riktig spor.

– Studieprogrammene må være relevante i forhold til verden rundt oss.