Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Gyldig fråvær på eksamen ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Kva gjer du om du vert sjuk eller har anna gyldig fråvær på eksamen? Her finn du og informasjon om korleis du får registrert dette og kan melde deg til vurdering på nytt.

Hovedinnhold

Kva gjer du om du blir sjuk ved eksamen?

Tregongersregelen inneber at ein berre får tre forsøk på eit emne. Generelt er det derfor viktig å trekkje seg frå emnet om ein ikkje skal ta eksamen.
Dersom du vert sjuk eller har anna gyldig fråvær på eksamensdagen, skal ikkje det telje som eit eksamensforsøk.

 

Slik melder du frå

Vi har digitale skjema for registrering av fråvær, desse støttar skjerming av vedlegg som legeerklæring.

Les meir på Studieavdelinga si side Syk på eksamen - der finn du mellom anna skjema for gyldig fråvær på eksamen.

 

Frist for å sende inn skjema er ei veke etter eksamensdatoen

 

Skal du ta eksamen på nytt?

Vi skil mellom ordinær tidleg eksamen og ny eksamen («sjukeeksamen»).
Dei aller fleste emna ved fakultetet har ordinær eksamen kvart semester. Unntaket er emne som har uregelmessig undervising. 

Emne med undervisning både haust og vår: 
Har ordinær eksamen på slutten av begge semester.
Alle med godkjende og gyldige obligatoriske aktivitetar kan melde seg til ny vurdering i slutten av semesteret på studentweb innanfor rammene til tregongersregelen.
Tidleg eksamen i starten av semesteret her er berre for dei med gyldig fråvær som søkjer om å ta denne ("sjukeeksamen").
Dette gjeld blandt anna emna: KJEM110 (til og med hausten 2022), MAT111, STAT110 og INF100 

Emne med fast undervisning enten haust eller vår:
Har berre ordinær eksamen.
I semester med undervisning er det ordinær eksamen i slutten av semesteret, i semester utan undervisning er det ordinær eksamen i starten av semesteret.
Ein melder seg då til ny vurdering på studentweb (tidleg eksamen) – under føresetnad at obligatoriske aktivitetar er godkjende og gyldige og at ikkje alle tre forsøka på eksamen er brukt.

Emne med uregelmessig undervisning:
Kontakt instituttet som underviser i emnet for spørsmål om du må søkje om å ta eksamen på nytt.

 

Fråvær utanom eksamen

 

Obligatorisk oppmøte, aktivitet eller oppgåveinnlevering

Om dette er grunna gyldig fråvær, ta kontakt med instituttet som er ansvarleg for emnet. Dette finn du under "Administrativt ansvarleg" på emnet si webside.
Nokre emne kunngjer i tillegg denne organiseringa på Mitt UiB.
Det vil då bli formidla eventuelt krav om dokumentasjon og eksempelvis utsett frist for oppgaveinnlevering.

 

Sjukdom i samband med masteroppgåva

Eigne reglar gjeld for sjukdom i samband med masteroppgåva. Ta kontakt med instituttet du tilhøyrer og sjå regelsamlinga.