Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Populærvitenskap

Derfor kan korona bare være en forsmak på framtiden

For fagfolk kommer ikke pandemien som en overraskelse, men som en forutsigbar hendelse som biologer har advart mot i årevis. Det populærvitenskapelige tidsskriftet Naturen har korona-fokus i den ferske utgaven.

Naturen 4
Foto/ill.:
Naturen

Hovedinnhold

Tidskriftet Naturen kan leses gjennom lisensen til norske forsknings- og utdanningsinstitusjoner under Universitetsforlagets digitale plattform for fag- og forskningstidsskrifter Idunn.

I utgave 4/20 presenterer Naturen to artikler som begge er relatert til den pågående pandemien:

Øvrig stoff:

Hans Arne Nakrem: Pre-kambrisk liv: en spektakulær stromatolittforekomst fra Marokko

Arne Skorping: Når parasitten tar kontroll over verten

Jostein Mamen: Noen rekorder og kuriositeter i klimadatabasen