Home
Faculty of Mathematics and Natural Sciences

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Populærvitenskap

Derfor kan korona bare være en forsmak på framtiden

For fagfolk kommer ikke pandemien som en overraskelse, men som en forutsigbar hendelse som biologer har advart mot i årevis. Det populærvitenskapelige tidsskriftet Naturen har korona-fokus i den ferske utgaven.

Naturen 4
Photo:
Naturen

Main content

Tidskriftet Naturen kan leses gjennom lisensen til norske forsknings- og utdanningsinstitusjoner under Universitetsforlagets digitale plattform for fag- og forskningstidsskrifter Idunn.

I utgave 4/20 presenterer Naturen to artikler som begge er relatert til den pågående pandemien:

Øvrig stoff:

Hans Arne Nakrem: Pre-kambrisk liv: en spektakulær stromatolittforekomst fra Marokko

Arne Skorping: Når parasitten tar kontroll over verten

Jostein Mamen: Noen rekorder og kuriositeter i klimadatabasen