Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Nytt dekanat

Blir MatNats første kvinnelige dekan

Gunn Mangerud setter sammen et helt nytt team når hun overtar for Helge Dahle som ny dekan ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. For første gang i UiB-historien skal fakultetet ledes av en kvinne.

Team Mangerud
NYTT LAG: Gunn Mangerud tar blant annet med seg Sigrunn Eliassen og Øyvind Frette inn i det nye dekanatet.
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

Gunn Mangerud har den siste tiden vært visedekan for satsingsområdet Klima og energiomstilling. Professoren i geovitenskap ble 17. juni formelt ansatt som ny dekan for en periode på fire år.

Mangerud tar med seg instituttleder Øyvind Frette ved Institutt for fysikk og teknologi som ny prodekan for forskning og innovasjon. Ny visedekan for utdanning blir Sigrunn Eliassen, professor ved Institutt for biovitenskap.

Mangerud skal utpeke nye visedekaner for satsingene, men dette vil bli offentliggjort senere.

Sterkere innovasjonskultur

– MatNat er en stor og kompleks virksomhet, så det er mange saker å ta fatt i. Samfunnet står midt i en stor omstilling der fakultetets fag er sentrale, og der bevisstheten rundt samfunnsverdien av det vi kan bidra med er viktig å få frem. Våre satsinger innen klima, marin og energiomstilling er viktige, relevante og høyst aktuelle. Vi skal jobbe med å få frem en sterkere innovasjonskultur. Vi står også i en digital omstilling der fakultetet må forsterke og synligjøre IKT både som et kjernefag og som verktøy i våre fagområder, sier Mangerud. 


– Hvis jeg skal trekke frem en sak så er det det som skjer på utdanningssiden fra undervisning som en relativt "privatisert" aktivitet til en forskningsbasert pedagogisk tilnærming med større fokus på studentenes læringsprosess.

Med to sentre for fremragende undervisning (SFU) må fakultetet kapitalisere på all den kunnskap de frembringer både til andre fagmiljø på fakultetet, men også ut på UiB, mener Mangerud.

– Jeg ser også frem til å være en del av kulturendringsprosjektet GenderAct, sier hun. 

Utfordrende jobb

– Når man søker en så krevende jobb er jo motivasjonen å bidra til å bygge et enda sterke forsknings-  og utdanningsmiljø ved MatNat UiB.

Dekanstillingen er både interessant, utfordrende og meningsfylt fordi skal man lykkes krever det godt lagarbeid både i ledelse og administrasjon, men ikke minst med fagmiljøene, instituttledergruppen og ulike organ, sier Mangerud.

Avtroppende dekan Helge Dahle ønsker Gunn Mangerud lykke til som dekan.

– Det er kjekt å kunne gratulere Gunn med en spennende jobb. MatNat-fakultetet får en svært kompetent dekan.