Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Nyhet

Åpnet nytt forskningssenter med guillotine

Denne uken avholdt SFI Smart Ocean sin første fysiske samling på Havobservasjonslaboratoriet med teknologisk deling og symbolsk kabelkutting. Les mer og se video.

Viserektor Gottfried Greve kutter kabelen holdt av styreleder Tove Lie og instituttleder Øyvind Frette.
Foto/ill.:
Randi H Eilertsen, UiB

Hovedinnhold

Viserektor Gottfried Greve fikk æren av å markere anledningen med en symbolsk kabelkutting på fransk vis, med en guillotine laget spesielt for anledningen.

For de rundt 50 deltakerne fra forsknings- og forretningsverden som deltok var det svært givende å endelig kunne møtes ansikt til ansikt. I tillegg til å bli kjent med hverandre var det også mulighet for å vise hverandre mer av hva de jobber med.

Senteret ble startet i desember 2020, men måtte avlyse åpningsfesten i mars til fordel for et digitalt oppstartsmøte. Det var derfor første gang kollegene i senteret fikk samles fysisk, til tross for å ha jobbet sammen i over et år.

Bouvet demonstrasjon av app

Representanter fra senterpartnerne fikk mulighet til å vise hva de har jobbet med siden senterets oppstart.

Foto/ill.:
Randi H Eilertsen, UiB

Skal overvåke havet

Forskningssenteret skal bygge et trådløst sensornettverk under vann som skal brukes til å overvåke hva som skjer i og under overflaten.

Sensorene vil kunne gjøre målinger av blant annet temperatur, salinitet, havstrømmer, CO2 og pH. I tillegg til å kunne finne fakta for forvaltning og miljøvern, vil nettverket også kunne brukes til å overvåke utstyr og strukturer under vann.

Terje Restad og Geir Anton Johansen

Senterdirektør Geir Anton Johansen (t.h.). med administrasjonssjef Terje Restad (t.v.)

Foto/ill.:
Randi H Eilertsen, UiB

– Det er viktig for oss at vi har med partnere fra havindustri, slik at vi kan lage et produkt som vil være til nytte for både forskning og næring, sier senterdirektør Geir Anton Johansen.

Senteret ønsker spesielt å komme i kontakt med flere sluttbrukere innen industrier som fiskeoppdrett, havvind og petroleum.

– Nettverket vil være fleksibelt for å kunne legge til komponenter som brukerne trenger, så det er essensielt at vi kan samarbeide med sluttbrukere slik at vi vet hvor behovene ligger.

Les mer om senteret på nettsidene deres.

Åpning av SFI Smart Ocean

Produsent:
Ingrid Norheim Bleie