Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
REALFAG REDDER VERDEN

Redder verden ved å måle lys i vann

Førsteamanuensis Arne Skodvin Kristoffersen undersøker lysforholdene i vann for å bedre forstå hvordan menneskeskapte klimaendringer påvirker livet i havet, sjøen og fjordene våre.

Arne Skodvin Kristoffersen utenfor realfagsbygget
Foto/ill.:
Jin Sigve Mæland/UiB

Hovedinnhold

Hvordan er du med på å redde verden? 

I alt naturlig vann finnes det en rekke partikler vi ikke kan se uten hjelp. En del av disse partiklene påvirker lysforholdene i vannet, noe som igjen påvirker alt livet i vannet. Noen av disse partiklene kjenner vi alle sammen. F.eks. så fører en høy konsentrasjon av mikroalger til at vann blir grønt, noe vi ser i enkelte fjorder på Vestlandet. Elver og bekker fører også med seg partikler til sjøen og fjordene. Oppløst organisk materiale gjør vannet mørkere, og vi ser faktisk at kystfarvannet i Norge har blitt mørkere i senere tid. For alt livet som lever i fjordene våre kan endrede lysforhold være dramatisk. Mindre lys kan påvirke hele økosystemer, økosystemer som gjerne har tilpasset seg stabile lysforhold i tusenvis eller millioner av år. 

Med menneskeskapte klimaendringer endrer også lysforholdene i vannet seg raskere enn noen gang, sett fra et historisk perspektiv. I Arktis skjer endringene raskest av alle steder, fordi det akselereres av økt smelting av snø og is. Overalt i verden ser vi mer og mer ekstreme værforhold, og det er utrolig vanskelig å forutse hvordan dette vil påvirke ulike økosystem, og hvilke konsekvenser det vil få. Jeg er med på å redde verden ved å øke kunnskapen om alle disse prosessene, med god hjelp fra forskere i flere andre fagfelt.

Optikk UiB

Produsent:
UiB

Hva inspirerte deg til å jobbe med det du gjør?  

Det er litt tilfeldig at jeg endte opp med å forske på lys. Da jeg begynte på universitetet, ville jeg studere både realfag og språk på samme tid. Jeg fant etter hvert ut at det ble for mye arbeid, og endte med fysikk fordi jeg var så nysgjerrig på å forstå hvordan ting henger sammen i naturen. Det virket som om det var så mange flere muligheter innen realfag. Gode veiledere på master- og doktorgraden inspirerte meg til å fokusere på optikk, ved å legge til rette for et fantastisk miljø både faglig og sosialt. 

Hvordan redder du verden på hjemmebane?

Jeg har et bevisst forhold til miljø og spesielt viktigheten av å ikke sløse med ressurser, selv om vi lever i et overflodssamfunn. Men det største bidraget mitt tror jeg er å lære barna mine viktigheten av kunnskap. At alle handlinger har konsekvenser, og at det er lettere å forutse disse jo mer en vet på forhånd. Også å ikke gjøre noe kan ha konsekvenser – og dette forstår den unge generasjonen kanskje bedre enn oss voksne. 

Interesert i å studere realfag? Les mer her.