Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
NTVA-Tekna-AE seminarserie

Naturkrise mot klimakrise? Avveininger innen bærekraft

Å forstå det store bildet av bærekraft er en utfordrende oppgave. Mens løsninger på mange problemer virker åpenbare når de undersøkes isolert, innser vi med nærmere undersøkelse at det er spenninger mellom ulike bærekraftsmål. Professor Katja Enberg og professor Øyvind Fiksen, visedekan for UiBs havsatsing innleder til debatt.

luftfoto av landskap uten noe grønt
Foto/ill.:
COLOURBOX

Hovedinnhold

Om møtet (holdes på norsk)

Å forstå det store bildet av bærekraft er en utfordrende oppgave. Mens løsninger på mange problemer virker åpenbare når de undersøkes isolert, innser vi med nærmere undersøkelse at det er spenninger mellom ulike bærekraftsmål. I verste fall står en bærekraftsløsning i veien for en annen, og tvinger oss til å eksplisitt vurdere bærekraftavveininger. 

I dette møtet vil professor Katja Enberg, leder for Future Fisheries-prosjektet ved Institutt for biovitenskap, UiB, og professor Øyvind Fiksen, visedekan for UiBs havsatsing, diskutere slike bærekraftavveininger i norsk sammenheng, med et særlig fokus på sammenhengen mellom biologisk mangfold, matsystemer og matsikkerhet. Møtet vil ha en samtaleform, hvor korte innledende presentasjoner etterfølges av en dialog mellom innledere og publikum.

Det blir lett servering utenfor auditoriet fra kl. 16.00.  

Møtet er åpent for alle, og starter 16.30 i Auditorium 2 i Realfagbygget, Allegaten 41.

Arrangører: NTVA, Tekna Bergen og Academia Europaea Bergen.