Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Intern hospitant

Midlertidig studierett ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Emnene ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet er i utgangspunktet bare åpne for studentar på program som tilhører fakultetet, men studenter fra andre fakultet ved UiB kan søke om midlertidig studierett for å ta emner ved fakultetet.

Studenter med en aktiv studierett på andre fakultet ved Universitetet i Bergen kan søke om midlertidig studierett for å ta emner ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. For å få innvilget søknaden er det krav om realfag:

Matematikk R1 (eller S1+S2) og i tillegg enten

  • Matematikk R2 eller
  • Kjemi 1+2 eller
  • Biologi 1+2 eller
  • Informasjonsteknologi 1+2 eller
  • Geofag 1+2 eller
  • Teknologi og forskningslære 1+2

Realfaglige emner fra høyere utdanning kan være tilsvarende for fag fra videregående skole.

 

Du søker ved å fylle ut det digitale søknadsskjemaet i linken til høyre.

Søknadsfrister:

  • Haust: 25. august 
  • Vår: 25. januar 

 

NB: Dersom du skal ta emner som er med i undervisningsopptaket må du søke om midlertidig studierett senest to dager før fristen for undervisningsopptaket. Mer informasjon om undervisningsopptaket og hvilke emner som inngår finner du her.
Ved innvilget midlertidig studierett må du søke om plass på emnene innen fristen for undervisningsopptaket.

Søknadsprosess
Søknadene blir behandlet fortløpende etter hvert som de kommer inn og du får svar på e-post når søknaden er behandlet. Dersom du får innvilget midlertidig studierett i et semester må du selv melde deg opp i emnene på studentweb (melde deg til undervisning og vurdering).

Midlertidig studierett blir bare innvilget for et semester om gangen, dersom du ønsker å ta flere emner ved fakultetet på et senere tidspunkt kan du søke nytt opptak (men du må fremdeles ha en aktiv studierett ved UiB).