Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Strategi 2016-2022

Dypere innsikt - felles innsats - sterkere innflytelse

10. desember 2015 vedtok Fakultetsstyret en ny strategi for fakultetet som skal gjelde for perioden 2016-2022.

ordsky av hyppig forekommende ord i strategiplanen
ILLUSTRASJON: Ordsky av hyppig forekommende ord i strategiplanen