Hjem
Det medisinske fakultet
Valg

Valgresultat fakultetsstyret

Valgprotokoll for fakultetsstyrevalg 2021 - 2025

valgurne
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Her finner du valgprotokollen: Valgprotokoll (PDF)

Resultat for gruppe A - Fast tilsatte i undervisning- og forskerstilling

Valgoppslutning: 54,3 %

Faste medlemmer:

1. Bjarne Robberstad
2. Bjørn Tore Gjertsen
3. Jutta Dierkes

Varamedlemmer:

1. Asgeir Bårdsen
2. Thorkild Tylleskär
3. Bettina Husebø
3. Inari Kursula
5. Inge Fristad
 

Resultat for gruppa B - Midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstilling

Valgoppslutning: 19,5 %

Fast medlem:

1. Maria Omsland

Varamedlemmer:

1. Ester Anne Kringeland
2. Jan-Inge Bjune

 

Resultat for gruppe C - Teknisk og administrativt ansatte

Valgoppslutning: 47,4 %

Fast medlem:

1. Eirik Dalheim

Varamedlemmer:

1. Maria del Carmen Hernandez Valladares
2. Margarethe Bittins
3. Sonja Ljostveit