Hjem
Det medisinske fakultet

Aktuelt

Her finner du aktuelle saker som har interesse for forskerlinjestudenter

Aktuelt

Voss

22.-23. november blir det seminar på Voss for studenter tatt opp høsten 2018 og høsten 2019.

Elektive perioder

Som Forskerlinjestudent kan man få innpasset emner tatt i den valgfrie delen av opplæringsdelen på forskerlinjen. Les mer om dette her her

Forskerlinjen - en suksess

På 1990-tallet var tallet på utdannete medisinere som valgte en akademisk karriere synkende. Som et svar på problemstillingen opprettet de fire medisinutdanningene i Norge Forskerlinjen i samarbeid med Norges Forskningsråd. Effekten av tiltaket har imidlertid ikke blitt undersøkt ved hjelp av en vitenskapelig metode.

Nå har forskere ved de medisinske fakultetene i Bergen, Oslo, Tromsø og Trondheim fulgt opp forskerlinjestudentene, og sammenlignet deres karriere med en kontrollgruppe bestående av ordinært utdannede medisinere ved alle de fire utdanningsstedene.

Resultatene viser at opptil ti ganger så mange av de som har tatt forskerlinjeutdanningen, har tatt en doktorgrad, sammenlignet med ordinære medisinutdannede fra den samme perioden. De som har fullført doktorgraden har også gjort det på om lag halvparten av tiden av kontrollgruppen.

På spørsmål om de var i gang med en doktorgrad, svarte halvparten av forskerlinjestudentene bekreftende på dette, mot 12 % i kontrollgruppen. Generelt svarte også om lag halvparten av studentene fra Forskerlinjen at de har ambisjoner om en akademisk karriere, sammenlignet med 22 %  av de som følger det ordinære utdanningsløpet.

Les hele artikkelen her: http://journals.plos.org/plosone/article/file?id=10.1371/journal.pone.0195527&type=printable