Home
Faculty of Medicine

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Aktuelt

Her finner du aktuelle saker som kan være av interesse for forskerlinjestudenter.

Main content

Fikk priser for forskningen sin


Velkommen til oppgavepresentasjonsdag 13/2, Vrimlearealet i BBB kl. 12.00


Forskerlinjestudent mottatt årets første "Furorestipend"

Erlend Moen Taule forsker på hjernekreft. Han ble nylig plukket ut som Furorevinner og mottok kr. 50 000,-


Artikkel i Den norske tannlegeforenings Tidende ved Tamandeep Bharaj
 

Innlegg i Khrono ved Ulrikke Hugaas

Sats mer på unge forskere!

 

Forskerlinjen - en suksess

På 1990-tallet var tallet på utdannete medisinere som valgte en akademisk karriere synkende. Som et svar på problemstillingen opprettet de fire medisinutdanningene i Norge Forskerlinjen i samarbeid med Norges Forskningsråd. Effekten av tiltaket har imidlertid ikke blitt undersøkt ved hjelp av en vitenskapelig metode.

Nå har forskere ved de medisinske fakultetene i Bergen, Oslo, Tromsø og Trondheim fulgt opp forskerlinjestudentene, og sammenlignet deres karriere med en kontrollgruppe bestående av ordinært utdannede medisinere ved alle de fire utdanningsstedene.

Resultatene viser at opptil ti ganger så mange av de som har tatt forskerlinjeutdanningen, har tatt en doktorgrad, sammenlignet med ordinære medisinutdannede fra den samme perioden. De som har fullført doktorgraden har også gjort det på om lag halvparten av tiden av kontrollgruppen.

På spørsmål om de var i gang med en doktorgrad, svarte halvparten av forskerlinjestudentene bekreftende på dette, mot 12 % i kontrollgruppen. Generelt svarte også om lag halvparten av studentene fra Forskerlinjen at de har ambisjoner om en akademisk karriere, sammenlignet med 22 %  av de som følger det ordinære utdanningsløpet.

Les hele artikkelen her: http://journals.plos.org/plosone/article/file?id=10.1371/journal.pone.0195527&type=printable

 

Forsikring for studenter

Studenter har ikke egen forsikringsordning gjennom UiB fordi statlige utdanningsinstitusjoner ikke har lov til å tegne forsikringer på vegne av studentene. Staten er såkalt selvassurandør. Les mer her

 

Mulighet for å søke om fond og legater

Les mer her