Hjem
Det medisinske fakultet
EUREKA!

EUREKA!

Eureka! er studentorganisasjonen til forskerlinjestudentene på medisin- og odontologistudiet i Bergen.

Eureka
Foto/ill.:
Eureka

Hovedinnhold

Eureka!

Velkommen til Eureka! - ditt dedikerte fagutvalg for forskerlinjestudentene ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen. Vi er stolte av å være den utvalgte stemmen til alle studenter tilknyttet Forskerlinjen. Tenk på oss som ditt personlige elevråd i forskningsverdenen!

Vårt hovedmål er ikke bare å representere, men også å være den drivende kraften som skaper en levende og vital faglig arena for forskning blant medisin- og odontologistudenter. Eureka! ble stiftet i mai 2010 med det klare målet om å inspirere og oppmuntre til enda større engasjement innenfor forskningsverdenen på fakultetet vårt.

I rollen som Forskerlinjens ambassadører jobber vi aktivt med å rekruttere nye talenter som ønsker å utforske denne spennende retningen. Videre engasjerer vi oss sterkt for å verne om forskerlinjestudentenes rettigheter, skape en konstruktiv dialog med administrasjonen og bidra til å forbedre studieopplevelsen.

Eureka! er ikke bare et faglig forum; vi arbeider også for det sosiale fellesskapet på Forskerlinjen. Vi forstår viktigheten av å føle tilhørighet, og arrangerer derfor en rekke arrangementer og sammenkomster som knytter bånd mellom våre medstudenter. Målet vårt er å skape et sterkt fellesskap som varer ut over studietiden.

I tradisjonens ånd avholder vi generalforsamling i starten av høstsemesteret hvert år, hvor vi tar for oss året som har gått og velger nytt styre.

Om du er en helt fersk medisin- eller odontologistudent som er nysgjerrig på Forskerlinjen, eller en erfaren forskerlinjestudent, er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss:

Epost: eurekabergen@gmail.com

Instagram: https://www.instagram.com/eurekabergen/ (@eurekabergen)

Facebook: https://www.facebook.com/eurekabergen