Hjem
Det medisinske fakultet

Opprykk til professor etter kompetanse

Årlig søknadsfrist 15. september.

Førsteamanuenser i fast stilling i 50 % eller mer, kan søke.

Søker kan ikke være bedømt for professorat i løpet av de to siste år. To-årsregelen gjelder fra søknadstidspunktet.

Søknadsskjema, søknadsbrev, CV, publikasjonsliste og vitenskapelige arbeider på inntil 15 leveres på minnepinne innen fristen.

Minnepinne med søknad sendes per internpost til fakultetsadministrasjonen (Armauer Hansens Hus)

Søknadsskjemaet, som skal følge søknaden kan lastes ned her.

Gjeldende regelverk:

  1. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger,
    § 2-1. Framgangsmåte og kriterier for opprykk fra stilling som førsteamanuensis eller høyskoledosent til stilling som professor
  2. Regler for behandling av opprykk i undervisnings- og forskerstillinger
  3. Nasjonale normer for professorkompetanse ved de medisinske fakultetene i Norge
  4. Nasjonale normer for professorkompetanse i odontologi