Hjem
Det medisinske fakultet
Opprykk

Opprykk til professor etter kompetanse

Søknadsfrister er 15. mars og 15. september.

Hovedinnhold

Førsteamanuenser i fast stilling i 50 % eller mer, kan søke.

Søker kan ikke være bedømt for professorat i løpet av de to siste år. To-årsregelen gjelder fra søknadstidspunktet.

Førsteamanuenser i bistilling kan søke om vurdering opp mot ny åremålsperiode.
Ta kontakt med din HR rådgiver eller instituttledelse for veiledning.

Komplett søknad skal inneholde 3 samlefiler:

1. Søknadsdokumenter

2. Pedagogisk mappe

3. Utvalgte publikasjoner inntil 15 - med en oversikt på første side der du nummererer publikasjonene som skal vurderes

Dokumentene sendes innen fristen på epost til: post@med.uib.no

Merk eposten "Søknad om opprykk til professor"
Er filene for store så kan du laste de opp i filesender og generere en lenke til dokumentene: Sikt FileSender
 

Gjeldende regelverk:

  1. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger,
    § 2-1. Framgangsmåte og kriterier for opprykk fra stilling som førsteamanuensis eller høyskoledosent til stilling som professor
  2. Regler for behandling av opprykk i undervisnings- og forskerstillinger
  3. Nasjonale normer for professorkompetanse ved de medisinske fakultetene i Norge
  4. National standards for the evaluation for the evaluation of professorial competence at the Faculties of Medicine in Norway
  5. Nasjonale normer for professorkompetanse i odontologi
  6. Regler for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse ved UiB