Hjem
Det medisinske fakultet
Opprykk

Opprykk til professor etter kompetanse

Søknadsfrister er 15. mars og 15. september.

Hovedinnhold

Førsteamanuenser i fast stilling i 50 % eller mer, kan søke.

Søker kan ikke være bedømt for professorat i løpet av de to siste år. To-årsregelen gjelder fra søknadstidspunktet.

Søknadsbrev og søknadsskjema signert av søker og instituttleder sendes innen fristen på epost til: post@med.uib.no
Merk eposten med «Søknad om opprykk til professor».

Komplett søknad sendes per internpost eller leveres på minnepinne innen fristen til HR seksjonen, Det medisinske fakultet, Armauer Hansens Hus.

Komplett søknad skal inneholde:

Søknadsskjemaet som skal følge søknaden kan lastes ned her.

Gjeldende regelverk:

  1. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger,
    § 2-1. Framgangsmåte og kriterier for opprykk fra stilling som førsteamanuensis eller høyskoledosent til stilling som professor
  2. Regler for behandling av opprykk i undervisnings- og forskerstillinger
  3. Nasjonale normer for professorkompetanse ved de medisinske fakultetene i Norge
  4. National standards for the evaluation for the evaluation of professorial competence at the Faculties of Medicine in Norway
  5. Nasjonale normer for professorkompetanse i odontologi
  6. Regler for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse ved UiB