Hjem
Det medisinske fakultet
Medisinstudiet

PASKON - Pasientkontakt

Hovedinnhold

Pasientkontakt (PASKON) inngår i emnet MED2 Andre semester i medisinstudiet. Et overordnet mål med PASKON er å gi ferske medisinstudenter erfaringer fra møter med et bredt utvalg pasienter. Faget skal stimulere til en begynnende forståelse av hva leger kan bety for funksjon, helbredelse og livsglede hos mennesker som er syke, skadde eller engstelige for sykdom eller helserisiko, samt for deres pårørende og nærmiljø. Undervisningen skal øke forståelsen av utfordringene som ligger i at leger må utøve høyteknologisk medisin og samtidig kunne møte pasienter og pårørende empatisk i relasjoner hvor profesjonaliteten får en dypt personlig form.

Undervisningen er lagt opp slik at alle studenter skal få rike erfaringer og hjelp til å tenke over hva medisinen handler om, og hvordan de selv vil utvikle seg for å utøve legerollens mange ulike funksjoner på en god og omsorgsfull måte. Vi definerer «medisinsk profesjonalitet» som «de verdier, væremåter og relasjoner som skaper tillit til leger hos enkeltpasienter og i samfunnet».  PASKON handler derfor mye om hva tillit er, hva som kan skje når tillit finnes mellom folk, og hvordan vi som helsepersonell kan gjøre oss fortjent til andres tillit i de mest sårbare faser av livet.

Læringsmålene for PASKON finnes i MittUiB (emnesiden for MED2).