Hjem
Det medisinske fakultet
NYBYGG | INNOVASJON

Tusenvis av kvadratmeter til yngleplass

Første spadetak er tatt for det som skal bli Inkubatorbygget, stedet der forskning og næringsliv skal samles og sette gode ideer ut i livet.

INKUBATORBYGGET
Inkubatorbygget skal bli en sentral del av Bergens medisinske innovasjons-arena.

Hovedinnhold

– Det viktigste er at bygget blir en sentral del av Bergens medisinske innovasjons-arena. Og det vil ligge midt i smørøyet mellom fagmiljøene til både Det medisinske fakultet og Helse Bergen. Det sier prodekan for innovasjon ved Det medisinske fakultet, UiB, professor Helge Ræder

– Innovasjon vil helt klart være primærfokuset. I Inkubatorbygget håper vi at likesinnede innovatører og entreprenører lar seg smitte av hverandres entusiasme og hjelper hverandre til å utvikle framtidens innovative løsninger innen medisin, sier Ræder. 

Forskning med klar nytteverdi er en tydelig trend i dag, og det er et ønske i samfunnet om mer innovasjon og entreprenørskap. En hovedutfordring er å bygge gode broer fra akademia og deres forskere til næringslivet og gründervirksomhet. UiB satser på å skape en viktig møteplass med det nye Inkubatorbygget. 

Inkubatorbygget

Inkubatorbygget slik det er planlagt innvendig.
 

Bygget vil bli 2450 kvadratmeter, på toppen av det eksisterende BB-bygget på Haukeland. Prosjektet Medisinsk Inkubator starter nå og utføres av UiB i fellesskap med Helse Bergen og VIS Innovasjon. Alt skal legges til rette for å skape et dynamisk miljø. 

– Jeg er mest spent på om vi raskt klarer å få på plass en pulserende og entusiastisk stemning og en god innovasjons-kultur. I så fall kan vi skape reell merverdi for forskere og leger og bedre hjelpe dem i å lykkes i å være entrepenører og innovatører som for mange vil være helt nye ferdigheter å lære. Det forutsetter blant annet at vi sammen klarer å lage en kultur som aksepterer feiling og fremmer deling, læring av hverandre og teamånd, men også at vi får på plass passende finansieringsmekanismer og andre støtte-mekanismer, sier Ræder. 

Inkubatoren vil bli en viktig arena for å utvikle innovative løsninger både fra forskningsmiljøene og fra gründere og industri. Det unike med Inkubatoren er at det er spesielt tilrettelagt for medisin og medtech, med egne laboratorier og kort vei til både kliniske miljøer, fageksperter og viktige kjernefasiliteter. Bygget skal etter planen være innflyttingsklart i desember 2021. 

– Drømmeprosjektet vil være et prosjekt hvor alle som møter teamet, lar seg begeistre av teamets energi, ide og suksess og føler stolthet for at akkurat dette prosjektet oppstod her i Bergen hos noen av våre egne forskere og leger. Det er slik inspirasjon vi trenger for å løfte ny prosjekter til himmels. Her i Bergen har vi den fordelen at vi har noen prosjekter som allerede inspirerer andre, men vi kan bli enda flinkere til å fortelle historiene deres og løfte fram prosjekter som ennå ikke har blitt så godt kjent, avslutter Helge Ræder.

Inkubatorbygget integrert.

Inkubatorbygget integrert med BB-bygget på Haukeland. 

Følg byggingen av inkubatorbygget direkte her: https://kunde.byggekamera.no/?u=inkubatorbygget&camera=BK0273&width=fullsize