Hjem
Det medisinske fakultet
Nyhet | Forskning

Dropper tannlege på grunn av høy kostnad

En ny undersøkelse viser at høye tannlegekostnader får svensker til å droppe nødvendig tannlegebehandling. Dette til tross for at svenskenes tilskuddsordninger er bedre enn våre.

ung kvinne sitter i tannlegestol. Tannlegen har neongrønne hansker, kvinnen har mørkt langt hår. Man ser ikke hodet til tannlegen, kun skjorten, som er petroleumsgrønn
Unge voksne er ofte de som lenge venter med å gå til tannlegen fordi de er vant til å ikke ha hull, samt de har dårlig råd. Det kan gå ut over tannhelsen.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Til høsten er det Stortingsvalg, og debatten om gratis tannbehandling for voksne, er igjen høyaktuell.
Er det imidlertid slik at voksne dropper å gå til tannlegen fordi det er for dyrt? Det kan man ikke vite før man har undersøkt. Det har professor Anne-Kristine Åstrøm ved Institutt for klinisk odontologi gjort.

I en svensk studie har menn og kvinner blitt spurt om de besøker tannlegen regelmessig, og om høy kostnad får en til å la være. Svenskene har fylt ut skjema på ulike tidspunkt i livet, fra de er 55 i 1997 til de er 75 i 2017. De har også blitt bedt om å vurdere sin egen sosioøkonomiske status. Det er disse dataene Åstrøm og hennes kolleger har brukt:

– Vi fant støtte for at det er en sammenheng mellom kostnad for tannlegebesøk og at man unngår tjenesten, forteller professoren.

De så også at dette hadde betydning for tannhelsen:

– De som ikke går til tannlegen fordi kostnaden er for høy, rapporterer også om dårligere oral helse, som påvirker dem i dagliglivet. Det kan dreie seg om at det er vanskeligere å utføre daglige gjøremål som å spise, rengjøre tenner, være på arbeid og snakke med folk. De kan oppleve sjenanse som følge av tennene, og det påvirker deres livskvalitet negativt, forteller Åstrøm.

Forskjellene bestod

Til sammen om lag 3000 deltagere tok del i undersøkelsen over hele perioden den varte. De så en liten nedgang i antall som rapporterte om å la være å gå til tannlegen på grunn av kostnad fra 1997 til 2017.

Samtidig så de at sammenhengen mellom rapportert lav sosioøkonomisk status og valget om å droppe tannlegebesøket fordi det er for dyrt, bestod gjennom hele perioden. Fra 1997 til 2017 har tannhelsereformene i Sverige endret seg, men Åstrøm sine undersøkelser tyder på at de ikke i tilstrekkelig grad har kunnet møte utfordringene høy kostnad har for tannhelsen til enkelte.

Unge voksne er kanskje spesielt utsatt

Åstrøm sier at det ikke har blitt gjort lignende undersøkelser i Norge, men at det kunne være spennende å gjøre det. Særlig spennende kunne det være å se på hvordan unge voksne sin orale helse påvirkes av høye kostnader:

– Unge voksne er en interessant gruppe i Norge. De går fra å ha gratis undersøkelse og behandling hos tannlegen til å måtte betale selv allerede i 19-20 års alderen i en tid de også har svært dårlig råd. Dette er også en gruppe som stort sett er vant til å ikke ha hull, og dermed kan det gå lang tid mellom hvert tannlegebesøk. Gratis tannhelsetjeneste  burde ikke være et tilbud som utløper på nittenårsdagen, mener Åstrøm.

Lenke til artikkel: Avoidance of dental appointment due to cost and consequences for oral health-related quality of life: 25-yr follow-up of Swedish adults - PubMed (nih.gov)