Hjem
Det medisinske fakultet
Verdas tobakkfrie dag 2021

Ungdomsrøykingen kan få negative helsekonsekvenser for neste generasjon

Gutter og jenter som røyker i puberteten kan skade framtidige barn og kanskje barnebarn – selv om de stumper røyken lenge før graviditeten, viser en studie fra Universitetet i Bergen. Det gjelder særlig unge gutter.

ungdom som røyker - hen ligger på en pute med øynene lukket og har en sigarett mellom fingrene
- Det er altså ikke bare din egen helse du setter i fare ved å røyke som ungdom, det er også dine framtidige barn, sier professor Cecilie Svanes.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

– Røyker du før du er 15 år, kan det få konsekvenser for barna dine i framtiden, sier professor ved Senter for internasjonal helse ved UiB, Cecilie Svanes.

Studien er nylig publisert i The European Respiratory Journal, og konkluderer med at de som røyker i puberteten har større risiko for å få barn - og muligens også barnebarn - med nedsatt lungekapasitet og lungeproblem som astma.

– Det er altså ikke bare din egen helse du setter i fare ved å røyke som ungdom, det er også dine framtidige barn, sier Svanes.

Forskerne tror det henger sammen med at det foregår voldsomt store endringer i kjønnscellene i en pubertal kropp – spesielt hos guttene. Røykingen kan føre til epigenetiske endringer i kjønnscellene som slår til den dagen ungdommene er blitt voksne og skal føre genene videre. Det kan altså bli barnets problem, selv om foreldrene har vært nikotinfrie i mange år. Dataanalyser av mors røyking i svangerskapet antyder at det kan føre til helseproblemer også for framtidige barnebarn.

Illustrasjonen viser hvordan både røyking og overvekt kan påvirke fremtidige barn via reproduksjonscellene
Foto/ill.:
Nuria Baez Chocron
Tegningen over illustrerer hvordan både overvekt og røyking i ungdomsalder kan føre til problemer for fremtidige barn. 

Også e-sigaretter og snus

Analyser av mus viser at bruk av nikotin – som i snus og e-sigaretter - kan føre til helseproblemer hos flere generasjoner.

– Når vi ser på den økende bruken av e-sigaretter og snus blant unge menn og kvinner, er det utrolig viktig i et folkehelseperspektiv å være bevisst på disse konsekvensene, sier Svanes.

Studien er basert på data fra de store internasjonale studiene RHINESSA, RHINE og ECRHS

Les artikkelen her: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33795316/

Cecilie Svanes og forskergruppen CASCADE søker for tiden om statusen som Senter for fremragende forskning - les mer på forskergruppens nettsider: CASCADE: Centre of multigeneration science on health and disease | Universitetet i Bergen (uib.no)