Hjem
Det medisinske fakultet
Nyhet | Forskning

Forskere ber om varige lovendringer for å bedre gjestearbeideres helse

Arrangørene bak store sportsarrangement som VM og OL må sikre langt bedre helsebeskyttelse for arbeidsmigranter, mener internasjonale forskere. – De må få tilgang til helsetjenester og trygge arbeidsvilkår, på lik linje med alle andre, sier UiB-forsker Kristine Husøy Onarheim.

Migrantarbeider
Foto/ill.:
Ivan Henao/Unsplash

Hovedinnhold

Onarheim har bidratt til i en artikkelserie sammen med medforfattere i England, Hellas, Qatar og Singapore, som nylig ble publisert i det medisinske tidsskriftet BMJ. Artiklene handler om helse blant arbeidsmigranter i forbindelse med store idrettsarrangement som VM og OL.

– Arbeiderne er særlig utsatt

I artiklene peker forskerne på behovet for større ansvarlighet og bedre oppfølging i planlegging, gjennomføring og etterkant av internasjonale idrettsarrangement.

Å sikre migrantarbeidernes helse er et felles ansvar, som krever innsats fra ulike sektorer og aktører, mener forskerne.

– De internasjonale sportsorganisasjonene FIFA og IOC og vertslandene har et særlig ansvar. De store arrangementene gjør at nye stadion og bygg må på plass i rekordfart, og det er ofte arbeidsmigranter fra fattige land som står for utbyggingen.  Vi ser at helsen til arbeiderne er særlig utsatt. De har dårligere tilgang til helsetjenester, utrygge og krevende arbeidsvilkår og bor tett på hverandre, sier Onarheim.

Covid-19 pandemien har aktualisert problemet ytterligere etter en rekke store smitteutbrudd blant gjestearbeiderne. Utbruddene henger sammen med at arbeiderne jobber og bor under trange forhold, med dårlig plass og høy risiko for smittespredning.

Belyser et større problem

Forskerne peker på at de internasjonale sportsarrangementene belyser et større problem, der arbeidsmigranter ikke inkluderes i nasjonale helseplaner og lovgivning.

– Det trengs langsiktige og bærekraftige endringer. At lovene endres og at vilkårene for migrantarbeiderne bedres. Vi mener også det trengs mer forskning på deres helse og risikofaktorer. Men vi vet nok til å si at helsen deres ikke blir ivaretatt. Arrangørene av internasjonale idrettsarrangement, annen industri og vertsland og resten av det internasjonale samfunnet må stå til ansvar, understreker UiB-forskeren.

I en av artiklene kommer forskerne med tre hovedanbefalinger for å bedre helsen til arbeidsmigranter. Disse er som følger:

  • Mer forskning for å sikre dokumentasjon som kan bedre helsen til migrantarbeiderne.
  • Organisasjoner og bedrifter som er involvert i store sportsarrangementer (inkludert IOC og FIFA) og vertsland, må gjøre mer for å fremme forskning, politikk og god praksis for å bedre helse og sikre trygge arbeidsforhold.
  • Minimumsstandarder bør defineres for leve- og arbeidsforhold for migrantarbeidere, inkludert tilgang til helse, vaksinasjon og velferdstjenester.

Klikk på lenkene under for å lese artiklene i sin helhet:

https://www.bmj.com/content/374/bmj.n1591.full

https://www.bmj.com/content/374/bmj.n1615