Hjem
Det medisinske fakultet
Nyhet

Barn av mødre med høy utdanning har høyest risiko for tanntraumer

En doktorgradsavhandling fra Institutt for klinisk odontologi viser en sammenheng mellom mødres utdanning og barnas tannskader.

Gutt ca 8 år i tannlegestol
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Skader på tennene som oppstår som følge av slag mot tenner eller tannkjøttet, kaller tannlegene tanntraumer.

Det inkluderer brudd på tennene eller skade på vevet rundt, som blant annet kan påvirke blodtilførselen. Av og til også mindre skader, som gjør at tanna blir midlertidig litt løs.

– Karies har gått ned i forekomst de siste 30–40 årene som følge av en bedre tannhelse. Samtidig har forekomsten av tannskader vært stabil på om lag 10–20 prosent. Det er ganske mange og viser at det er et problem i samfunnet, sier forsker Magnus Holmøy Bratteberg ved Institutt for klinisk odontologi.

På tross av dette er det blitt gjort lite forskning på temaet.

Lignende studier fra utlandet viser at sosioøkonomisk status påvirker risikoen for skader på tennene som følge av traumer.

To studier, en fra Sverige og en fra Thailand, tyder på at lavere sosioøkonomisk status gir høyere risiko for å få skader på tennene som følge av slag.

– Men det er ingen generell enighet i forskningen om det er lav eller høy sosioøkonomisk status som påvirker risikoen mest, påpeker Bratteberg.

40 prosent større risiko hvis mor hadde høy utdanning

Forskningen til Bratteberg bygger på en undersøkelse hvor hele første klasse ved videregående skoler i tidligere Hordaland fylke ble invitert til å delta. Av 5000 elever takket om lag 2000 ja til å bli med.

I spørreskjemaet ble elevene bedt om å oppgi mange ting, blant annet mors utdanningsnivå og opplysninger om egen atferd.

– Utdanningsnivå er ikke valgt tilfeldig. Det er en viktig markør for familiens sosioøkonomiske status, forklarer Bratteberg.

Elevene ga også forskerne tillatelse til å innhente opplysninger fra tannlegejournalene deres.

– Vi fant at om lag 16 prosent av ungdommene hadde hatt en eller annen form for tannskade. De aller fleste av dem, 90 prosent, var det vi kaller milde skader. De fleste skadene skjedde da de var mellom 8 og 12 år. Flest skader var det blant guttene, sier forskeren.

33 prosent flere gutter enn jenter opplevde skader på tennene.

Ser man barnegruppen under ett, er det 40 prosent større sjanse for å oppleve tanntraumer om mor har høy utdannelse enn om hun har lav.

Bedre muligheter til å bedrive aktiviteter

Også de som opplyste at de drev med idrett, hadde høyere risiko enn de som ikke drev med idrett.

Bratteberg tror tallene gjenspeiler at barn med mødre av høy utdanning har bedre muligheter til å delta i aktiviteter som statistisk sett gir større risiko for tannskader.

– De har enklere tilgang til ulike idretter, noen av dem relativt kostbare. Generelt har de bedre tilgang til aktiviteter enn det et barn med lavere sosial status har. De kan blant annet reise mer, sier Bratteberg.

Forskerne så også at de som ikke hadde planer for livet etter videregående, hadde høyere risiko enn de som hadde en klar retning eller plan for tiden etter videregående.

Underliggende forhold, som for eksempel diagnoser, hadde forskerne ikke kunnskap om:

– Det kunne imidlertid vært spennende å undersøke. Det er mulig å koble på mange andre variabler til disse funnene, sier Magnus Holmøy Bratteberg.

Du finner avhandlingen til Magnus Holmøy Bratteberg her: Traumatic dental injuries: Prevalence, severity and risk factors along the life course - a study among 16-year-old pupils in Hordaland, Western Norway., 2021.