Hjem
Det medisinske fakultet
Medisinstudiet

Akademisk søyle

Hovedinnhold

Studentene skal i løpet av medisinstudiet tilegne seg vitenskapelige kvalifikasjoner som gjør at de kan analysere og vurdere metoder og prinsipper som danner grunnlag for medisinsk virksomhet.

Studieplanen i medisin ved UiB vektlegger både kunnskapsbasert undervisning i de medisinske fagene og disiplinene og utvikling av en kritisk, akademisk holdning til kunnskap. Studiet vektlegger også den profesjonelle utviklingen mot legeyrket. Derfor er det i studieplanen etablert to langsgående «søyler», akademisk søyle og profesjonssøylen.

En vitenskapelig holdning til kunnskap kjennetegner all undervisning i studiet. Akademisk søyle inneholder elementer som særlig synliggjør dette og stimulerer til læring av akademiske ferdigheter: Lesing og vurdering av litteratur, søking etter kilder og kritisk tenking. Akademisk skriving læres og trenes særlig gjennom hovedoppgaven (MEDOPPG), som er en viktig del av akademisk søyle.

På denne siden har vi samlet informasjon om akademisk søyle i medisinstudiet.