Hjem
Det medisinske fakultet
Nyhet

Derfor har overvektige høyere kreftrisiko

Det er kjent at overvekt gir høyere risiko for over et dusin ulike kreftsykdommer. Nå har Nils Halberg og hans kolleger ved Institutt for biomedisin funnet ut hva som er årsaken.

overweight girl squeezing her belly
Man regner med at overvekt og fedme har skylden for om lag en halv million nye krefttilfeller verden over hvert år.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

– Man regner med at overvekt og fedme har skylden for om lag en halv million nye krefttilfeller verden over hvert år. Det er også et tall som man regner med vil stige, i takt med at befolkningen bare blir tyngre og tyngre, sier førsteamanuensis Nils Halberg ved Institutt for biomedisin.

Brystkreft som forekommer etter overgangsalderen, er en type sykdom man vet er assosiert med overvekt og fedme. I tillegg er det en aggressiv kreftform.

UiB-forskerne ved Halberg-laben har sett nærmere på kliniske data fra brystkreftpasienter innlagt ved Haukeland Universitetssjukehus. Samtidig har de satt  kreftcellene inn i mus som enten har overvekt, fedme eller er normalvektige.

Deretter studerte de hvordan cellene utviklet seg. De kreftcellene som ble satt inn i musene som hadde overvekt eller fedme, utviklet seg raskere – de var altså mer aggressive. Kreftcellene som ble satt inn i de normalvektige musene, utviklet seg kanskje ikke engang til svulster.

Fedme og overvekt forårsaker epigenetiske forandringer i kreftcellene

– De som har overvekt eller fedme har mer lipider, altså fettmolekyler, i kroppen, enn de som har normal vekt. Når kreftcellene blir utsatt for disse lipidene, blir de tvunget til å tilpasse seg, forklarer Halberg.

Det er denne tilpasningen til det nye miljøet som gjør at kreftsvulstene utvikler seg, mener Halberg.

Påvirkningen det nye miljøet har på kreftcellene endrer på kreftcellens genuttrykk. Det at miljøet rundt en celle endrer cellens genuttrykk, kaller man epigenetikk. Fedme eller overvekt, ser altså ut til å påvirke kreftcellene epigenetisk.

Kreft arter seg ulikt avhengig av BMI-status

Dette kan bidra til å forklare hvorfor kreften oppstår. Overgangsalderen er nemlig en tid da mange går fra å være normalvektige til å utvikle overvekt eller fedme. Denne endringen i miljøet rundt en «latent» kreftsvulst, kan gjøre at svulster utvikler seg.

Dessuten gir forskningen ny, viktig kunnskap om at kreft oppfører seg ulikt avhengig av pasientens BMI-status.

– Det innebærer at man kanskje må behandle kreft på ulikt vis, avhengig av om pasienten har overvekt, fedme eller er normalvektig, sier Halberg.

Forskningen er også omtalt i Forskning.no.

Studien er publisert i Nature Communcations: https://www.nature.com/articles/s41467-021-27734-2

Tilknyttet innhold