Hjem
Det medisinske fakultet
Nyhet | Helse

5 kjappe om jod-tabletter

Den urolige situasjonen i Øst-Europa har satt spørsmålet om jod-beredskap på dagsorden. Førsteamanuensis Aase M. Raddum ved Senter for farmasi, UiB, sier det er lite trolig at krigen i Ukraina vil gjøre det nødvendig for nordmenn å innta jod-tabletter. Her svarer hun på fem kjappe om medikamentet.

femkjappeomjod
IKKE IVERKSATT RÅD: Førsteamanuensis Aase M. Raddum ved Senter for farmasi understreker at norske myndigheter ikke har iverksatt noen spesielle råd rundt inntak av jod-tabletter. Alle under 40 år, barn, gravide og ammende anbefales likevel å ha jod-tabletter tilgjengelig hjemme.
Foto/ill.:
Unsplash.com/Privat

Hovedinnhold

1. Mange apotek melder nå om stor pågang rundt job-tabletter. Trenger vi egentlig å kjøpe jod i Norge nå? 

Norske myndigheter anbefaler generelt at alle under 40 år har jod-tabletter lagret hjemme. Hovedgrunnen til dette er at atomubåter og atomisbrytere seiler langs Norskekysten med jevne mellomrom, og dersom noe skulle skje med dem kan det bli aktuelt for befolkningen å ta jod. Det er lite sannsynlig at situasjonen i Ukraina skal gjøre at det blir nødvendig for oss i Norge å ta jod-tabletter fordi Ukraina ligger langt unna Norge, og norske myndigheter har ikke iverksatt spesielle råd sett i forhold til dette.  

2. Hvilke grupper er det som ikke trenger å ha jod-tabletter tilgjengelig? 

Voksne personer over 40 år har liten risiko for å få kreft i skjoldbruskkjertelen, og det er ikke sett lavere risiko for kreft hos denne gruppen ved å ta jod-tabletter. Det er derfor ikke anbefalt at voksne over 40 år har jod-tabletter tilgjengelig.  

3. Hvilken virkning har slike tabletter, og hvor lenge varer den? 

Ved en atomulykke, kan radioaktivt jod bli spredd via luften. Da vil jod bli tatt opp i skjoldbruskkjertelen når man puster inn forurenset luft og får i seg forurenset mat og drikke. Dette gir økt risiko for å få kreft i skjoldbruskkjertelen. Hvis man tar jod-tabletter, blir opptaket av radioaktivt jod blokkert, slik at risikoen for å få kreft blir mye mindre. Det er myndighetene som gir beskjed om når jod-tablettene skal tas, gjennom media, og råd om å ta tablettene vil ofte bli gitt sammen med et råd om å oppholde seg innendørs i to døgn. Det er derfor viktig at man har tablettene hjemme og kan ta dem raskt hvis man får beskjed om det. Jod blir raskt skilt ut av kroppen, men i de aller fleste tilfellene er det nok å ta en tablett jod og holde seg innendørs i to døgn. 

4. Hva er forskjellen på de ulike jod-tablettene som selges på apoteket? 

Jod-tabletter som beredskap for å forebygge kreft i forbindelse med utslipp av radioaktivt jod heter Jodix og inneholder 130 mg kaliumjodid. Det finnes også et kosttilskudd som heter Nycoplus jod som inneholder 225 mikrogram (eller 0,225 mg) kaliumjodid. Dette er en veldig liten mengde jod, sammenlignet med den mengden man skal ta ved en eventuell atomulykke. Hvis du skulle brukt kosttilskuddet Nycoplus jod til å forebygge ved en atomulykke hadde du måttet ta 578 tabletter. Dette hadde vært litt upraktisk, så pass på at det er rett type jod-tabletter du har tilgjengelig hjemme. 

5.  Hva er det folk som kommer til apoteket lurer på eller spør om rundt jod-tabletter? 

Det er mange som lurer på hvor mange jod-tabletter de bør ha hjemme og når de skal ta dem. Jodix selges i pakninger med 10 tabletter. Dette bør holde til en familie på fem personer, siden hver person normalt kun skal ta en dose. For barn over 12 år og voksne under 40 år er doseringen 1 tablett. For barn fra 3-12 år er dosen 1/2 tablett og for barn mellom én måned og tre år er dosen enda mindre. Jodtabletten skal bare tas hvis man får beskjed om dette fra myndighetene. Det hjelper ikke å ta tablettene før det har skjedd utslipp av radioaktivt jod, så de skal derfor ikke tas forebyggende.  

Kilder: