Hjem
Det medisinske fakultet
Nyhet | Forskning

UiB-forskning legger rammer for britisk helsepolitikk

Den britiske regjeringen har lagt fram en rapport om primærhelsetjenesten der forskning på fastlegeordningen fra UiB og professor Steinar Hunskår har fått en framtredende plass.

illustrasjonsbilde lege og pasient
KONTINUITET: Studien fra UiB og NORCE som kom i fjor dokumenterer at det å ha kjennskap til den samme fastlegen over tid reduserer risikoen for dødelighet med 25 prosent.
Foto/ill.:
Ingvild Festervoll Melien

Hovedinnhold

Rapporten kommer som resultat av et omfattende arbeid der regjeringen i England har revidert fastlegeordningen i landet. Som en del av denne revisjonen har forskning fra UiB og NORCE, med professor Steinar Hunskår i spissen, spilt en svært viktig rolle.

Utgangspunktet var en studie fra 2021 som viste at det å ha kjennskap til fastlegen din over tid, virker positivt inn på akutte sykehusinnleggelser, bruk av legevakt og dødelighet. "The Norwegian study", som den kalles i England, gjorde at Hunskår i fjor ble invitert som såkalt ekspertvitne da helsekomiteen jobbet med å revidere sitt lovverk for allmennpraksis. 

Lytter til faglige argumenter

Finansminister og tidligere helseminister i England, Jeremy Hunt, har tatt opp UiB-studien i parlamentet en rekke ganger. En viktig årsak til at studien har fått så mye oppmerksomhet, er at britene gjorde om på fastlegeordningen slik at man kun er tilknyttet et fastlegekontor og ikke en bestemt fastlege. Dette har ført til mye misnøye i befolkningen, informasjonssvikt og dårligere tilgang til helsetjenesten. 

I mai leverte Steinar Hunskår sine skriftlige innspill som den britiske regjeringen har jobbet videre med i utformingen av rapporten som nå er lagt fram. 

– Det viktgiste er at de har hørt på de faglige og vitenskapelige argumentene i studien, og at man vil bruke resultater fra forskningen som ett av tiltakene, sier Hunskår. 

Det hører til sjeldenhetene at en norsk professor i allmennmedisin får være delaktig i å legge premissene for britisk helsepolitikk. 

– Jeg har aldri hørt om noen andre innenfor mitt fagfelt som har blitt innkalt til noe sånn. Studien var ganske kjent i parlamentet allerede før dette arbeidet begynte, men de ønsket å høre det fra "vår munn" direkte, sier UiB-professoren.

I rapporten blir det blant annet foreslått å gjeninnføre prinsippet om fastlege, og å sikre finansering til 1000 nye praktikantplasser for fastleger i året. 

– Solid dokumentasjon 

Leder i Norsk forening for allmennmedisin, Marte Kvittum Tangen, sier at studien fra UiB er svært viktig og gir en solid dokumentasjon på effekten av kontinuitet. 

– I Norge har vi en fastlegeordning som ivaretar denne kontinuiteten. Det er et paradoks for meg at vi sliter med å berge vår egen fastlegeordning, samtidig som andre land ønsker å kopiere den, poengterer hun. 

Tangen bekrefter at det er sjelden en norsk studie blir referert til i en slik grad i rapporter fra andre lands helsemyndigheter.   

Klikk på lenken for å lese rapporten: https://committees.parliament.uk/publications/30383/documents/175483/default/