Hjem
Det medisinske fakultet
Nyhet | Helse

Den europeiske antibiotikadagen 2022

18. november er den europeiske antibiotikadagen (EAAD). I den anledning vil flere aktiviteter for å fremme kunnskap om antibiotika og antimikrobiell resistens (AMR) finne sted.

Illustrasjonsbilde antiobiotika
Foto/ill.:
Unsplash.com

Hovedinnhold

I år er det 15. utgave av EAAD: European Antibiotic Awareness Day (EAAD) 2022 (europa.eu)

I den anledning vil flere aktiviteter for å fremme kunnskap om antibiotika og antimikrobiell resistens (AMR) finne sted. Det inkluderer bl.a. lansering av 5 videoer om de viktigste misoppfatningene rundt dette emnet, og digitale arrangementer:

17. november, 11:00-12:00 CET - en pressekonferanse med ECDC-direktør Andrea Ammon og tekniske eksperter, som gir ut de siste dataene om AMR og antimikrobiell forbruk i EU/EØS.

17. november, 13:00-16:00 CET - EAAD digital lanseringsarrangement “preventing antimicrobial resistance together”. Arrangementet vil gi en oversikt over den nåværende situasjonen i EU/EØS når det gjelder politikk, data og tiltak som trengs for å fortsette å håndtere AMR. Klikk her for registrering til digitalt arrangement

Forsker på antibiotikaresistens 

Temaet AMR er også svært aktuelt for forskere ved UiB. For å finne løsninger på dette viktige problemet er Vestnorsk senter for antimikrobiell resistens (CAMRIA) etablert. CAMRIA står for Combatting Anti-Microbial Resistance with Interdisciplinary Approaches og er ledet av professor Nina Langeland. Senteret er finansiert av Trond Mohn-stiftelsen og har UiBs medisinske fakultet som vert med partnere fra Haukeland universitetssjukehus og Stavanger universitetssjukehus.

CAMRIA startet i mai 2022 med en intensjon om å samle forskere fra ulike felt for å møte behovet for å bekjempe AMR. Senteret samler inn eksperter innen klinisk mikrobiologi, mikrobiell genomikk, bioinformatikk, matematikk, samfunnsvitenskap og klinisk medisin, og finansierer 3 hovedprosjekter som tar sikte på å svare på utfordringer innen AMR-forskning:

MARGIN - Overvåkning og sporing av antimikrobielle resistensgener i miljø- og kliniske prøver ved bruk av maskinlæring

HyperEvol - Å lære og forutsi AMR evolusjonsveier ved bruk av hyperkubiskinferens

Media og antibiotikaresistens - Risiko kommunikasjon og - forståelse knyttet til antibiotikaresistens blant folk flest og helsearbeidere – nødvendig kunnskap for utvikling av nye planer og intervensjoner

Du kan besøke CAMRIAs hjemmeside: https://camria.w.uib.no/ for mer informasjon om temaet AMR og nyheter fra senteret.