Hjem
Det medisinske fakultet
NYHET | Horisont Europa

Bergensforskere leder EU-prosjekt om MS og kyssesykevirus

Forskere ved Neuro-SysMed har fått 80 millioner kroner til et banebrytende forskningsinitiativ som skal avdekke Epstein-Barr-virusets rolle ved multippel sklerose.

Kjell Morten Myhr og Øivind Thorkilldsen
Professorene Kjell-Morten Myhr og Øivind Torkildsen leder det EU-finansierte prosjektet som skal studere koblingen mellom Epstein Barr-viruset og MS frem til 2028.
Foto/ill.:
Eivind Senneset

Hovedinnhold

Nyere forskning tyder sterkt på at infeksjon med Epstein-Barr -viruset (EBV) er en utløsende faktor for utvikling av multippel sklerose (MS). Et internasjonalt forskerteam går nå sammen for å avdekke hvilken rolle viruset spiller for utvikling av MS, og om dette også bidrar til videre sykdomsprogresjon.
Prosjektet ledes av Universitetet i Bergen og Haukeland universitetssjukehus, og er finansiert av EU med rundt 80 millioner kroner.

Teamet har ambisiøse mål:
– Vi tar sikte på å finne ut hvorfor bare noen få av de som smittes med EBV utvikler MS, og definere den underliggende mekanismen for denne prosessen, forklarer prosjektleder, professor Kjell-Morten Myhr ved Klinisk institutt 1 ved Universitetet i Bergen og leder for forskningssenteret Neuro-SysMed.

– Vår forskning vil også studere om antiviral behandling mot EBV kan forbedre sykdomsforløpet, eller til og med stoppe sykdommen, sier Myhr.

– Utvikling av forebyggingsstrategier, som vaksinasjon vil være neste steg, sier professor Øivind Torkildsen ved Haukeland Universitetssykehus, som leder studien sammen med professor Myhr. 

Fra teori til handling

Forskerne, som representerer ledende universiteter og sykehus i Europa og USA, vil utføre kliniske studier av antivirale terapier rettet mot EBV-infeksjon i MS, analysere blod- og spyttprøver og i tillegg utføre registerbasert forskning.

De vil bygge på omfattende erfaring og tidligere forskning innenfor sine felt, og dra nytte av høykvalitets helseregistre og eksisterende forskningskohorter av personer med MS.

Gruppen består av eksperter med erfaring innen flere felt, inkludert EBV og human genetikk, virologi, immunologi, nevrologi, MS, kliniske behandlingsforsrskning, epidemiologi og registerforskning, matematisk modellering, kunstig intelligens, datahåndtering, pasientinvolvering og industrisamarbeid.

MS og Epstein-Barr virus

Forskningen publisert i Science i 2022 viser at EBV-infeksjon øker risikoen for å utvikle MS, og at det nesten er umulig å utvikle MS uten først å være infisert av viruset.

EBV-infeksjon, også kjent for å forårsake kyssesyke, er svært vanlig (mer enn 95 prosent) i befolkningen, men bare en liten brøkdel (2-3 promille) av infiserte mennesker vil utvikle MS. Det er foreløpig ingen tilgjengelig forebyggende behandling mot EBV-infeksjon eller MS.

Stort potensiale

Målet er å utvikle en ny behandling av MS, rettet mot den underliggende driveren av sykdommen. Hvis vi lykkes, vil vi kunne identifisere personer med høy risiko for å utvikle MS etter infeksjon med EBV og gi mulighet for forebyggende av denne gruppen.

Dette prosjektet har potensiale til å bevise at EBV er en forutsetning for MS-utvikling og sykdomsprogresjon, som igjen kan danne grunnlaget for å utvikle strategier for å utrydde sykdommen

Samarbeid mellom forskere og klinikere er sentralt

Grunnlaget for dette prosjektet har blitt lagt gjennom mange år med omfattende kliniske forsøk, epidemiologisk forskning og translasjonsstudier. 

– Dette er virkelig hjertet i forskningen på multippel sklerose ved Neuro-SysMed, og et strålende eksempel på de imponerende resultatene som oppnås når forskere fra ulike fagfelt samarbeider tett med klinikere, sier forskningsrådgiver Yamila Cleuren, som har vært sentral i utviklingen av søknaden.

– Partnerskapet mellom UiB og Haukeland universitetssjukehus har vært helt sentralt i denne reisen. Ikke bare når det gjelder de dyktige forskerne som er involvert, men også med den avgjørende infrastrukturen og ressursene partnerne har bidratt med. Det har gjort det mulig for oss å påta oss et så ambisiøst prosjekt. Dette samarbeidet gir en enestående mulighet for oss til å utvide vårt internasjonale nettverk og, aller viktigst, finne svarene på de mest presserende spørsmålene innen MS-forskning, med det dedikerte teamet fra Bergen i førersetet, sier Cleuren.
 

Partnere og tilknyttede enheter

Prosjektet har disse partnerne og tilknyttede enheter:

  • Universitetet i Bergen (koordinator) og Haukeland universitetssjukehus
  • Oslo, Stavanger og Akershus universitetssykehus og Vestre Viken.
  • Karolinska Institutet, Sverige
  • Sapienza Università di Roma, Italia
  • IRCCS San Raffaele Roma SRL, Italia
  • Fondazione Italiana Sclerosi Multipla Fism Onlus, Italia
  • Harvard University, USA
  • Universidad Pompeu Fabra, Fundacio Centre de Regulacio Genomica, Spania
  • Hospital Del Mar Research Institute, Barcelona, Spania
  • The European Multiple Sclerosis Platform AISBL, Belgia