Hjem
Det medisinske fakultet
Nyhet

Lanserer ny søknadsportal for ekstern finansiering

Forskningsrådgiverne ved Det medisinske fakultet har nylig lansert en ny portal for alle forskere som ønsker å søke om ekstern finansiering.

Forskningsrådgivere poserer foran kamera
Fra venstre til høyre: Maija Slaidina, Michaël Marie, Margarethe Bittins, Andreas Westermoen, Ramune Midttveit, Susanna Pakkasmaa
Foto/ill.:
Ingrid Hagerup

Hovedinnhold

Portalen er en nettside som fungerer som en felles inngangsport for forskere ved alle institutt som ønsker å søke ulike typer ekstern finansiering: «Application Support for External Funding»

– Det nye portalen, eller nettsiden, er et svar på et ønske om mere strømlinjeformede rutiner for søknader om ekstern finansiering ved instituttene, forklarer fagleder for forskningsrådgiverne ved fakultetet, seniorrådgiver Ramune Midttveit.

Utnytter kompetansen bedre

Midttveit tror at med den nye rutinen, så vil de kunne utnytte kompetansen hos de ulike rådgiverne bedre.

– Tidligere har vi vært organisert slik at hver enkelt forskningsrådgiver har vært bundet opp til enkelinstitutt, noe som har gjort det vanskeligere å utnytte styrkene til de enkelte der det trengs.

– På denne måten sikrer vi at forskere enkelt får tilgang til rådgivere uansett institutt, sier hun.

Bedre kontinuitet

Den tidligere organiseringen har også skapt kontinuitetsproblemer når folk slutter, eller av ulike årsaker har permisjoner.

– Med den nye organiseringen er alle forskningsrådgiverne involvert i hele prosessen og på tvers slik at vi enklere kan ta over hverandres oppgaver, forklarer seniorrådgiveren.

– Samtidig sikrer vi at den enkelte rådgiver får utnyttet sin kompetanse best uansett institutt, avslutter Midttveit. 

Les mer på «Application Support for External Funding»