Hjem
Det medisinske fakultet
Nyhet

Rask morkakevekst kan gi svangerskapsproblemer

Forskning ved Klinisk institutt 2 kaster lys over hvordan gener påvirker vekst av morkaken, og viser at rask morkakevekst er koblet til økt risiko for sykdom hos mor.

a midwife is holding a placenta
En sunn livmor.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Morkaken er et organ som vokser i livmoren og er festet til fosteret med navlestrengen. Morkaken gir oksygen og næringsstoffer til det voksende fosteret og fjerner avfall etter hvert som babyen utvikler seg. En morkake som fungerer dårlig er forbundet med svangerskapskomplikasjoner, og senere risiko for sykdom hos barnet.

Til tross for dens nøkkelrolle vet man fortsatt lite om hvordan veksten av morkaken reguleres:

– Det er viktig å forstå morkakeveksten, da barn med svært små eller store morkaker har høyere risiko for komplikasjoner, forklarer professor Pål Rasmus Njølstad ved Klinisk institutt 2.

Njølstad, sammen kolleger fra Universitetet i Bergen, samt Storbritannia og Danmark har derfor gjennomført den aller første og en storstilt kartlegging av morkakevekst sett i sammenheng med gener hos fosteret.

– Vi fant blant annet at rask vekst av morkaken er koblet til økt risiko for svangerskapsforgiftning og tidligere fødsel, sier Njølstad, seniorforfatter av artikkelen som nylig ble publisert i Nature Genetics.

Rask morkakevekst kan gi ubalanse

Morkaken er et viktig organ under svangerskapet, som en komplisert og vital kobling mellom mor og fosteret. Det er det eneste organet i kroppen som har vev både fra mor og barn.

– I studien vår har vi identifisert førti variasjoner i den genetiske koden knyttet til hvor raskt en morkake kan vokse. Dette forbedrer vår forståelse av dette vitale organet hos mennesker, utdyper Njølstad.

Flere av disse genetiske variasjonene påvirker også barnets vekt, men mange er hovedsakelig knyttet til morkakens vekst.

Teamet fant at i de svangerskapene der den genetiske koden til fosteret innebar at det var mer sannsynlig at morkaken ville vokse seg større, var det en høyere risiko for svangerskapsforgiftning hos moren.

– Dette kan skyldes at morkaken vokser for fort, noe som kan forstyrre balansen mellom fosterets behov for ressurser og hvor mye mor er i stand til å gi. Dette kan være en faktor når svangerskapsforgiftningen oppstår sent i svangerskapet, mener Njølstad.

Raskere vekst av morkaken ga kortere svangerskap

Svangerskapsforgiftning er en tilstand forårsaker høyt blodtrykk. Noen av morens organer, som nyrene og leveren, slutter å fungere ordentlig.

Å oppdage det tidlig er derfor viktig for å unngå alvorlige helseproblemer for mor og barn, men hvordan svangerskapsforgiftning utvikler seg er ikke fullt ut forstått:

– Studien vår tyder på at raskere vekst av morkaken bidrar til høyere risiko for svangerskapsforgiftning hos mor. Det virker spesifikt for morkakevekst fordi vi ikke fant den samme risikoen når vi så på genetikken som bestemmer fødselsvekten til barnet, forklarer medforfatter til artikkelen, førsteamanuensis og overlege Cathrine Ebbing, ved Universitetet i Bergen og Haukeland Universitetssjukehus.

De fant også en sammenheng mellom hvor raskt morkaken vokser og lengden på svangerskapet:

– Vi fant at barn med genetisk kode for en større morkake var mer sannsynlig å bli født tidligere. Dette understreker viktigheten av å inkludere morkakebiologi i undersøkelser av svangerskapets varighet og tidspunktet for fødselen, sier førsteforfatter av studien, Marc Vaudel, ved Universitetet i Bergen.

Insulin var knyttet til økt morkakevekst

Et annet viktig funn i studien er knyttet til insulin, et hormon som regulerer blodsukkeret. Fosteret produserer insulin som respons på glukose (sukker) fra moren, og fungerer som en vekstfaktor.

Teamet fant at dette barnets insulin også er knyttet til veksten av morkaken. Dette bidrar til å forklare hvorfor morkakene har en tendens til å være store i svangerskap der moren har høyt blodsukker på grunn av diabetes.

Trengs mer forskning

– Selv om dette er et flott første skritt, kan den endelige vekten av en morkake bare fortelle oss en begrenset mengde om dens funksjon, sier artikkelens andre seniorforfatter, professor Stefan Johansson ved Universitetet i Bergen.

Han mener at arbeidet de har lagt ned først og fremst er et utgangspunkt for fremtidig forskning som kan hjelpe oss til å forstå langt mer om morkakens rolle i fosterets vekst og risikoen for graviditetskomplikasjoner:

– Ytterligere studier er nødvendig for å undersøke formen og utviklingen av morkaken i løpet av svangerskapet, understreker han.

Les hele artikkelen her: https://www.nature.com/articles/s41588-023-01520-w

Du kan også lese om forskningen i Forskning.no.