Hjem
Det medisinske fakultet
Nyhet | Forskning

Billige medisiner forebygget migrene like godt som dyre

En ny studie kaster lys over hva som virker best for å forebygge migreneanfall, og overraskende nok virket billigere medisiner like godt som de dyre.

En rødhåret ung kvinne holder begge hender mot tinningene. Hun har grønn strikkegenser på seg.
Migrene er mer enn bare hodepine. Symptomer som kvalme, lysskyhet og følsomhet for lyd kan følge med.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Migrene er mer enn bare hodepine. Ofte er smertene ledsaget av kvalme, brekninger lysskyhet og følsomhet for lyd. Kronisk migrene kan virke invalidiserende og gjør at mange, særlig kvinner, ikke kan delta så mye i arbeidslivet som de selv ønsker.

Likevel tar det ofte lang tid for migrenepasienter å finne en behandling som virker godt for dem.

Forskere ved Norsk senter for hodepineforskning (NorHead) har ved hjelp av data fra Reseptregisteret sett på hvilke medisiner som best forebygger migrene hos personer i Norge:

– Det er tidligere gjort lite slikt arbeid, noe som svekker kvaliteten og kan øke kostnaden av behandlingen til denne pasientgruppen, forteller leder av studien, professor Marte-Helene Bjørk ved Klinisk institutt 1, Universitetet i Bergen.

Tre medisiner hadde bedre effekt enn førstevalget

Forskerne brukte nasjonale registerdata fra 2010 til 2020 for å estimere behandlingseffekt. De målte dette ved å se på forbruk av blant annet akutte migrenemedisiner før og etter oppstart av forebyggende behandling, og hvor lenge personene med migrene brukte de ulike forebyggende behandlingene. Totalt var over hundre tusen migrenepasienter i studien.

– Når uttaket av akutte migrenemedisiner endret seg lite etter oppstart av forebyggende medisiner, eller personene sluttet raskt på de forebyggende medisinene, ble dette tolket som at de hadde liten effekt, mens stor nedgang i forbruket av akuttmedisiner, eller lange uavbrutte perioder på samme medisin ble tolket som at de hadde god effekt, forklarer Bjørk.

Som regel brukes såkalte betablokkere som førstevalg for å forebygge migreneanfall, men forskerne fant at spesielt tre medisiner hadde bedre forebyggende effekt enn disse: CGRP-hemmere, amitriptylin og simvastatin.

– De to sistnevnte medisiner er også etablerte medisiner brukt mot henholdsvis depresjon, kroniske smerter og høyt kolesterol, mens CGRP-hemmere er utviklet og brukes spesifikt mot kronisk migrene, forteller professoren.

Kan ha stor betydning for norsk helsevesen

CGRP-hemmere er mer kostbare enn de andre medisinene. Analysen til forskerne viser at noen etablerte og billigere medisiner kan ha tilsvarende behandlingseffekt som de kostbare medisinene:

– Dette kan ha stor betydning både for pasientgruppen og norske helsevesen, som i 2021 hadde totale refusjonsutgifter på CGRP-hemmere tilsvarende 500 millioner.

Forskerne ved NorHead har allerede startet arbeidet med en stor klinisk studie for å måle effekten av etablerte kolesterolsenkende medisiner som forebyggende tiltak mot kronisk og episodisk migrene.

Lenke til artikkelen:

Bjørk MH, Borkenhagen S, Oteiza F, Dueland AN, Sørgaard FE, Saether EM, Bugge C. Comparative retention and effectiveness of migraine preventive treatments: A nationwide registry-based cohort study. Eur J Neurol. 2023 Sep 27. doi: 10.1111/ene.16062. Epub ahead of print. PMID: 37754544

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/ene.16062

Du kan også lese om studien på NRK.no.