Hjem
Det medisinske fakultet
Nyhet

Tidlig ultralyd gir tryggere fødsel

En ny studie ved UiB viser at å bestemme svangerskapslengde med ultralyd i uke tolv i svangerskapet gir mindre risiko for uheldige fødselsutfall, sammenlignet med ultralyd uke 18.

Utsnitt av ultralydundersøkelse av kvinnemage
Tidlig ultralyd gir mer nøyaktig beregning av svangerskapslengde, og er dermed med på å gjøre fødselen tryggere, viser ny UiB-undersøkelse.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Å tilby alle gravide ultralydundersøkelser i uke 18 i svangerskapet har lenge vært en del av den offentlige svangerskapsomsorgen i Norge. Nå skal alle gravide også få tilbud om ultralyd i uke 12 av svangerskapet, et tilbud som er i gang med å innføres på landets ulike sykehus.

Formålet med å tilby tidlig ultralyd til alle har hovedsakelig vært tilby alle like muligheter til å få avdekket alvorlige misdannelser eller avvik tidlig i svangerskapet. En ny undersøkelse ved UiB har nå vist at det kan være andre gode grunner til å ta tidlig ultralyd.

– Frem til 2020 bestemte vi svangerskapslengde med ultralyd i uke 18. Dette var bedre enn å bruke siste menstruasjon til å beregne termin, forklarer stipendiat Anders Einum ved Det medisinske fakultet, UiB.

Det han har sett i sin studie, er at å bestemme svangerskapslengde i uke 12 gir et enda mer nøyaktig resultat. Dette igjen påvirker risikoen for at fødselen går bra.

Gutter og jenter vokser ulikt i livmoren

Einum har brukt data fra 2016 – 2022 fra Medisinsk fødselsregister i studien sin. Han har sammenlignet svangerskap hvor lengden på svangerskapet har blitt bestemt med ultralyd i henholdsvis uke 12 og uke 18. Deretter har han sett på fødselsforløpet.

Han fant i gruppen som hadde UL i uke 12 var det færre gutter som var født i svangerskapsuke 36-43. Premature guttebabyer (født i uke 37-38) gikk det også bedre med dersom svangerskapslengden ble bestemt i uke 12, sammenlignet med uke 18. Også for jenter født etter uke 41, hadde bedre helse, om svangerskapslengden ble bestemt med tidlig ultralyd.

Einum sier det kommer av at gutte- og jentefostre vokser ulike i livmoren, men i bestemmelsen av svangerskapslengde ved ultralyd tar man ikke høyde for dette. Guttebabyer er gjerne litt tyngre, og kan dermed blir fortolket til å ha kommet lengre i utviklingen enn jentene. Motsatt så fortolkes gjerne jentebabyene til å ha kommet kortere i utviklingen.

– Jo tidligere i svangerskapet man får gjort en god ultralydmåling, jo mindre vil kjønnsforskjellen i fostervekst ha rukket å bli. Med andre ord: Guttene og jentene er likere i uke 12 enn i uke 18, forklarer Einum.

Lettere å identifisere høyrisikofødsler

En feilberegning kan gjøre at man godt forberedt på at guttebabyene er premature, mens jentene har høyere risiko for uheldige fødselsutfall som er knyttet til for lang svangerskapslengde. Einum forklarer:

– En begynnende fødsel i uke 37 uten andre risikofaktorer vil bli klassifisert som lavrisiko, som betyr at de ikke vil blir anbefalt fosterovervåkning eller forebyggende antibiotika for eksempel. De vil også anbefales, fordi det er trygt, å føde på en lavrisikoenhet eller sykehus.

Hvis man derimot har målt svangerskapslengden feil og guttefosteret egentlig bare er i uke 36, øker risikoen litt for at barnet trenger operativ hjelp ved forløsning, som vakuum, tang eller keisersnitt og behandling av barnelege og innleggelse på nyfødtavdeling etter fødsel. For jentene er det motsatt:

– Overtidig svangerskap er forbundet med økt risiko for uheldige svangerskapsutfall. Jentebarn som fødes på overtid er i gjennomsnitt litt mer på overtid hvis svangerskapet er datert i uke 18 sammenlignet med i uke 12, og dermed øker risikoen for overtidsrelaterte komplikasjoner, sier Einum.

En heldig bieffekt

Einum understreker også at det gjør det enklere å identifisere lavrisikofødsler:

– Vi blir flinkere til å identifisere og behandle risikosvangerskapene, og bruke mindre ressurser på unødvendig observasjon og behandling under fødsler der risikoen faktisk er liten, sier han.

Han mener dette er en heldig "bieffekt" av å tilby ultralyd til alle i uke 12 i svangerskapet:

– Med tanke på at kromosomavvik er veldig sjeldne og svangerskap til termin er veldig vanlige, er folkehelsegevinsten for tidlig datering mye større enn for fosterdiagnostikk, sier stipendiaten.

Lenke til artikkel: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ppe.13029

Saken er også omtalt i Bergens Tidende (for abonnenter).