Hjem
Det medisinske fakultet
Nyhet

– Eitri skal bli et kraftsenter

På fritiden er han hobbysnekker på et lite landsted i Vestland. På jobben ønsker han å gjøre Bergen til Norges helseteknologihovedstad. Møt Ådne Iden Høiland, ny leder av Eitri helseinkubator!

Ådne Iden Høiland
Den nye direktøren på Eitir, Ådne Iden Høiland.
Foto/ill.:
Ingrid Hagerup

Hovedinnhold

Ådne Iden Høiland kommer til jobben som daglig leder for Eitri fra stillingen som teknologidirektør i TV2. De siste årene er det nettopp ledelse innen teknologi og teknologiutvikling han har jobbet med, både i Schibsted og It’s Learning. Helsefeltet er i den forstand nytt for ham:

–  Jeg tenker at min rolle er å være en fasilitator for samarbeid mellom de ulike aktørene, ved å legge til rette for nye måter å møtes på, sier han.

Allerede fire uker i jobben har han vært med på mange aktiviteter ved Eitri, som Datathon og Pitchfest. De har arrangert «investorlunsj» for mulige investorer, samt vært vertskap for arrangementet "hjerterom" sammen med Bouvet.

Arrangementer som dette mener han vil ha en nøkkelrolle for å befeste Eitri i bevisstheten både hos studenter, forskere og industrien:

–  Det er viktig å invitere til jevnlige samlinger med tema som går på både teknologi og helse, også for de som er utenfor helse- og universitetssektoren, sier Høiland. 

Viktig med økt synlighet

Med en bakgrunn fra mediebransjen, har han kanskje en økt bevissthet omkring viktigheten av synlighet, og her spiller nettopp arrangementer en sentral rolle:

–  Jeg ønsker at Eitri er et sted man kan bli inspirert, og et sted der industrien kan komme i kontakt med helsevesenet og universitetssektoren, og vice versa, et sted der universitetet kan komme i kontakt med industrien, sier Høiland.

Høyland ser noen noen utfordringer, eller skjær i sjøen, foran seg. Fortsatt står for mange av kontorlokalene på Eitri tomme:

–  Det er utfordrende å skape en kultur fordi det er for få mennesker her, så det er viktig å få i gang mer få mer aktivitet, sier Høiland, og håper at flere på sikt kommer til å få øynene opp for Eitri, om man har fast arbeidsplass her eller bruker det mer fleksibelt, sier direktøren.

–  Vi må finne ut hva som er relevant aktivitet, og sikre at relevant aktivitet skjer her og ikke "andre steder", slår han fast.

Snekring og KI

På fritiden liker han seg best med analoge aktiviteter. Familien har nemlig et landsted på Holsnøy i Alver kommune i Vestland. Der kan han jobbe med hendene, leke snekker og ordne ting på den gammeldagse måten. 

Det gir gjerne en nødvendig balanse til hans ellers teknologitunge bakgrunn. En bakgrunn som han selv mener, kan være en styrke for Eitri. For det første kjenner han bransjen godt:

–  Jeg tenker at det jeg med mitt nettverk kan koble teknologibransjen og industrien enda tettere på Eitri, sier han.

–  Dessuten tror jeg det er et fortrinn i forhold til det paradigmeskiftet man nå står overfor, med kunstig intelligens (KI). Her er det viktig å være "på": Interessert og nysgjerrig, samles for å bli kjent med mulighetene med KI og stå sammen om utfordringene. KI er ikke noe man bare kan avfeie, stadfester den den nye direktøren.

Håp i den bergenske ånden

Den nye direktøren har nemlig store mål for Eitri. Et overordnet mål er at Eitri skal bli et kraftsenter innenfor helseinnovajson, som oppfattes høyrelevant både for Helse Bergen og UiB. På kort sikt skal det oppnås gjennom bedre synlighet, lage arrangementer som folk møter opp på, på tvers av organisasjoner og fagfelt.

–  På litt lengre sikt ønsker jeg at Eitri kan være med på å utvikle nye tjenester og produkter, som faktisk blir brukt og kommer til nytte. Altså økt kommersialisering av forskningen, sier direktøren.

På enda litt lengre sikt ønsker han å se utover Norges grenser, at det utvikles både tjenester og produkter som også eksporteres til utlandet. Og, som bergenser, er han ukuelig optimist:

–  Jeg har jo sett hva man har fått til innenfor media, med TV2 som utgangspunkt. Med en innovativ holdning, har de klart å spinne ut flere selskap. Ved hjelp av "den bergenske ånden", og viljen og motet til å våge å "gå på", har vi sett, i eksempelet med TV2, at Bergen har et enormt potensial, sier Høiland

Ifølge ham ligger alt til rette for å lykkes:

–  Bergen har mange forskere både innenfor helse og teknologifeltet, og et stort, moderne sykehus, som for tiden går gjennoms store endringer. Mange utfordringer står foran oss, men utfordringer gir også muligheter til å finne nye løsninger. I et 5-årsperspektiv tror jeg Bergen vil bli merkbart synligere, både innenfor helse og helseteknologi!