Hjem
Det medisinske fakultet
Arrangement

Filosofisk poliklinikk: I møte med det uforutsigbare: Usikkerhet i medisin og helsefag

Velkommen til filosofisk poliklinikk der tema denne gangen er usikkerhet i medisin og helsefag.

filosofisk poliklinikk toppcover
Foto/ill.:
Filosofisk poliklinikk

Hovedinnhold

For mange moderne mennesker oppleves usikkerhet ubeleilig, ubehagelig og uønsket. Stadig flere tar grep for å begrense opplevelsen av usikkerhet i eget liv, og reduksjon av usikkerhet er et sentralt politisk og medisinsk-faglig mål i nåtidens samfunn. Det er en trend at samfunnet strekker seg mot å overskue, forutse og presist gripe inn i selv de mest komplekse systemene man kjenner – inkludert de biologiske og de sosiale.

Mange forskere som undersøker usikkerhet har argumentert for at absolutt visshet, klarhet og sikkerhet er en illusjon. De peker på at det finnes flere typer usikkerhet, hvor mange hverken lar seg redusere gjennom datainnsamling, analyse eller gjennom andre tilnærminger. De fremhever tvetydighet, interavhengighet, emergens og kompleksitet som iboende egenskaper ved biologiske og sosiale systemer, og at disse egenskapene gjør at systemene verken er fullstendig overskuelige eller kontrollerbare. 

De innledende foredragene vil være på engelsk. Deltagerbidrag vil kunne være på engelsk eller norsk. Møtet er åpent for alle som interesserer seg for tematikken.

Velkommen til Filosofisk poliklinikks møte på Alrek (Møterom Midgard), Bergen 10.04.2024 kl 17.00-19.30. Vi inviterer deg til å komme tidlig for en uformell matbit før seminaret starter fra kl 16.30. Det er begrenset antall plasser (40), så meld deg på HER innen onsdag 3. april for å sikre din plass.

Les mer om arrangementet her: https://filosofiskpoliklinikk.no/10-04-2024/