Hjem
Det medisinske fakultet
Nyhet

Svangerskapskomplikasjoner gir høyere risiko for å dø av hjerte- og karsykdommer

Forskere fra Universitetet i Bergen har sett nærmere på 40 år gamle kvinners svangerskapshistorie og risikoen deres for å dø av hjerte- og karsykdommer.

Foto av gravid mage og hender som holder rundt magen
Kvinner som hadde mer enn ett komplisert svangerskap ved 40 års alder hadde 3 til 5 ganger eller enda høyere risiko for hjertesykdom, sammenlignet med kvinner som har tre svangerskap uten komplikasjoner.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Tidligere forskning har vist at kvinner som med komplikasjoner under svangerskapet har omtrent dobbelt så høy risiko å senere dø av hjerte- og karsykdom senere.

– I disse studiene har man imidlertid sett på enkeltkomplikasjoner og ikke hele svangerskapshistorien, sier førsteamanuenses Liv Grimstvedt Kvalvik ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB.

Sammen med forskere fra National Institute of Environmental Health Sciences i USA og kolleger ved UiB i prosjektet HealthierWomen har hun undersøkt sammenhengen mellom kvinners totale svangerskapshistorie når de er 40 års og deres relative risiko for å dø av hjerte- og karsykdom grunnet åreforkalkinger, også kjent som aterosklerotisk hjertesykdom (ASCVD).

Tre til fem ganger så høy risiko

I studien har Kvalvik kombinert data flere norske registre, for perioden 1967 til 2020, for mer enn 800 000 kvinner.

Dataene inkluderte antall registrerte svangerskap hos kvinnene, fra null til fire, og antall komplikasjoner, som fødsel før uke 35, svangerskapsforgiftning (høyt blodtrykk og protein i urinen), morkakeløsning, død i livmoren og fødselsvekt ved termin eller nær termin mindre enn 2700 gram.

Det hun så etter, var sammenhenger mellom disse faktorene, og kvinnenes risiko for å dø av ASCVD innen de var 69 år.

Forskerne fant at svangerskapshistorien ved 40 års alder var sterkt assosiert med ASCVD-dødelighet:

– Kvinner som hadde mer enn ett komplisert svangerskap ved 40 års alder hadde 3 til 5 ganger eller enda høyere risiko for ASVD, sammenlignet med kvinner som har tre svangerskap uten komplikasjoner, sier Kvalvik.

Kan være gunstig med tidlige tiltak

– Det er flere vitenskapelig bevis som støtter sammenhengen mellom ugunstige svangerskapsutfall og senere hjerte- og karsykdom, selv om kvinner med komplikasjoner kanskje ikke er klar over den økte risikoen for hjerte- og karsykdom, sier Kvalvik.

Hun mener at funnene viser at man bør se på den fullstendige svangerskapshistorien til en kvinne for å se om hun kan nytte av tiltak for å forebygge for sykdom før andre kliniske tegn på hjerte- og karsykdom har utviklet seg.  

– Sammenhengen kan utforskes videre med å se på spesifikke mønstre av svangerskapkomplikasjoner som kan føre til høyere eller lavere risiko. Dette har min kollega og doktorgradskandidat Sage Wyatt sett videre på i sin forskning, sier Kvalvik.

Les artikkelen her: Pregnancy History at 40 Years of Age as a Marker of Cardiovascular Risk | Journal of the American Heart Association (ahajournals.org)

Saken er også ute i Forskning.no