Hjem
Det medisinske fakultet

Forskerkarriere

For å fremme karrieremuligheter innenfor akadmia tilbyr Det medisinske fakultet et utviklingsprogram for postdoktorer. Førsteamanuenser kan søke om opprykk til professor.