Hjem
Det medisinske fakultet
Reglement

Reglement i utdanningssaker ved Det medisinske fakultet

Lokale forskrifter som kun gjelder for Det medisinske fakultetet.

Hovedinnhold

Som student hos oss må du kjenne til reglene som gjelder for studiet du har valgt.

Oversikt over nasjonale og lokale forskrifter som gjelder hele UiB finner du i Forskrift om opptak, studier, eksamen og grader ved Universitetet i Bergen  


Vær særlig oppmerksom på: