Hjem
Det medisinske fakultet

Reglement i utdanningssaker ved Det medisinske fakultet

Lokale forskrifter som kun gjelder for Det medisinske fakultetet.

Som student hos oss må du kjenne til reglene som gjelder for studiet du har valgt.

De overordnete reglene finner du i Lov om universiteter og høyskoler.

Oversikt over nasjonale og lokale forskrifter som gjelder hele UiB finner du i Forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved Universitetet i Bergen.


Vær særlig oppmerksom på: