Hjem
Det medisinske fakultet

Institutter

Fakultetets fem institutter danner grunnstammen for vår forskning og undervisning.

Sentrale forskningsområder er basalforskning, klinisk forskning, translasjonsforskning, odontologi, helsefag, ernæring, epidemiologi og registerforskning, helseteknologi, utviklingsforskning og global helse.