Hjem
Det medisinske fakultet

Studieledelsen ved Det medisinske fakultet

Studieledelsen ledes av visedekan for utdanning, og består av programutvalgslederne og studentrepresentanter. I tillegg til å være rådgivende organ for fakultetsstyret i utdanningssaker, har studieledelsen en viktig koordinerende funksjon for studieprogrammene ved fakultetet. Studieledelsen fungerer også som fakultetets studiekvalitetskomité, etter UiBs system for studiekvalitet.

Hovedinnhold


Studieledelsen møtes to til tre ganger hvert semester. Møtedatoer våren 2024:

 • 7. februar
 • 6. mars
 • 22. mai

Sammensetning av studieledelsen:

 • Visedekan for utdanning: Marit Øilo
 • Programutvalg for medisin: Harald Wiker
 • Programutvalg for biomedisin: Mathias Ziegler
 • Programutvalg for global helse: Ingvild Fossgard Sandøy
 • Programutvalg for helsefag: Åshild Lunde
 • Programutvalg for odontologiske fag: Sivakami Rethnam Haug
 • Programutvalg for farmasi: Lone Holst
 • Programutvalg for ernæring: Hanne Rosendahl-Riise
 • Programutvalg for ledelse, økonomi, kvalitet og digitalisering i helse: Oddvar Kaarbøe
 • Studiesjef ved Det medisinske fakultet: Ørjan Leren
 • Studentrepresentanter: Julie Anna Eckhoff og André Høberg

Sekretær: Martha Houen Dahle