Home
Faculty of Medicine

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Studieledelsen

Studieledelsen ledes av visedekan for utdanning, og består av programutvalgslederne og studentrepresentanter. I tillegg til å være rådgivende organ for fakultetsstyret i utdanningssaker, har studieledelsen en viktig koordinerende funksjon for studieprogrammene ved fakultetet. Studieledelsen fungerer også som fakultetets studiekvalitetskomité, etter UiBs system for studiekvalitet.

Main content


Studieledelsen møtes to til tre ganger hvert semester. Møtedatoer høsten 2022:

 • 14. september 2022
 • 30. november 2022

Sammensetning av studieledelsen:

 • Visedekan for utdanning: Marit Øilo
 • Programutvalg for medisin: Harald Wiker
 • Programutvalg for biomedisin: Anni Vedeler
 • Programutvalg for global helse: Ingvild Fossgard Sandøy
 • Programutvalg for helsefag: Åshild Lunde
 • Programutvalg for odontologiske fag: Sivakami Rethnam Haug
 • Programutvalg for farmasi: Lone Holst
 • Programutvalg for ernæring: Hanne Rosendahl-Riise
 • Programutvalg for ledelse, økonomi, kvalitet og digitalisering i helse: Aslak Aslaksen
 • Studiesjef ved Det medisinske fakultet: Ørjan Leren
 • Studentrepresentanter: Gard Andreas Svendal og Vegard Slettvoll (vara)

Sekretær: Martha Houen Dahle