Hjem
Det medisinske fakultet

Etikk i forskning

Som forsker må man ha et bevisst forhold til mange ulike etiske aspekter ved forskerrollen og utøvelsen av forskningsarbeidet, så som redelighet, habilitet og uavhengighet. I tillegg er det en rekke lover og regler som må følges.

Hovedinnhold

Fakultetets strategidokument slår fast at "Vår forskning og forskerutdanning skal preges av nysgjerrighet og nyskapning, holde høy etisk standard og være av høy internasjonal kvalitet". I dette ligger bl.a. at høy etisk standard skal gjenspeiles i alt forskningsarbeid, og at redelighet, habilitet og uavhengighet, skal være sentrale verdier.

Mange forskningsprosjekter ved Det medisinske fakultet omfattes av Helseforskningsloven, og er meldepliktige til REK. Andre prosjekter som håndterer personvernopplysninger omfattes av personopplysningsloven. Disse vil være meldepliktige til personvernombudet ved Universitetet i Bergen. 

I tillegg må forskere være oppmerksomme på regler rundt medforfatterskap, habilitet og andre problemstillinger.