Hjem
Det medisinske fakultet

Styre, råd og utval ved Det medisinske fakultet

Hovedinnhold

I tillegg til fakultetsstyret, har Det medisinske fakultetet eit programstyre for kvart studieprogram, programutval for forskarutdanning samt informasjons- og drøftingsutval.