Hjem
Det medisinske fakultet
Organisering

Fakultetsledelsen

Ledelsen ved Det medisinske fakultet.

Hovedinnhold

Dekan: Per Bakke
Tlf: 55 58 20 87
Mobil: 99204032
E-post: Per.bakke@uib.no

Prodekan for forskning, stedfortreder for dekan: Marit Bakke
Tlf: 55 58 60 14
E-post: Marit.bakke@uib.no

 Visedekan for forskerutdanning:Martha Enger
Tlf: 55 58 63 80
E-post: Martha.enger@uib.no

Visedekan for utdanning: Marit Øilo
Tlf: 55 58 66 38
E-post: Marit.Oilo@uib.no

Visedekan for innovasjon: Helge Ræder
Tlf.: 55 58 66 04
E-post: helge.rader@uib.no

Fakultetsdirektør: Synnøve Myhre
Tlf: 55 58 44 51
Mobil: 93 48 46 14
E-post: synnove.myhre@uib.no

Assisterende fakultetsdirektør: Ørjan Leren 
Tlf: 55 58 64 85
Mobil: 94 97 52 80
E-post: orjan.leren@uib.no