Hjem
Det medisinske fakultet

Fakultetsledelsen

Ledelsen ved Det medisinske fakultet.

Dekan: Per Bakke
Tlf: 55 58 20 87
Mobil: 99204032
E-post: Per.bakke@uib.no

 

Prodekan for forskning, stedfortreder for dekan: Marit Bakke
Tlf: 55 58 60 14
E-post: Marit.bakke@uib.no

 

Prodekan for forskerutdanning: Marit Øilo
Tlf: 55 58 66 38
E-post: Marit.Oilo@uib.no

 

Prodekan for utdanning: Steinar Hunskår
Tlf: 55 58 20 85
E-post: Steinar.hunskar@uib.no

 

Prodekan for innovasjon: Helge Ræder
Tlf.: 55 58 66 04
E-post: helge.rader@uib.no

 

Fakultetsdirektør: Heidi Annette Espedal
Tlf: +47 55 58 65 55
Mobil: +47 988 03 681
E-post: heidi.annette.espedal@uib.no

 

Assisterende fakultetsdirektør: Ørjan Hauge
Tlf:+47 55 58 21 89
Mobil: +47 924 36 716
E-post: Orjan.Hauge@uib.no