Hjem
Det medisinske fakultet
Reglement og retningslinjer

Reglement og retningslinjer

Aktuelle reglement og retningslinjer i ph.d.-programmet ved Universitetet i Bergen og Det medisinske fakultet.

Hovedinnhold

Ph.d.-programmet ved Det medisinske fakultet reguleres av et sett med reglement og retningslinjer.

I tillegg finnes det en rekke veiledningstekster som gjelder konkrete tema. Disse inngår i fakultetets utfyllende regler og er lenket til i programbeskrivelsen.  

Opplæringsdelen

Midtveisevaluering

Avhandlingen og bedømmelse av denne