Hjem
Det medisinske fakultet

Avtale for mastergradsstudium

Mastergradsavtalen inngås mellom student og programutvalget for det aktuelle masterprogrammet ved Det medisinske fakultet.

Hovedinnhold

I løpet av første semesteret på masterstudiet skal studenten inngå en mastergradsavtale med programutvalg, institutt og veiledere. I avtalen inngår det nærmere regler om retten til veiledning og andre ytelser for mastergradsstudenter.

En mastergradsavtale består av en generell del, en veiledningsdel og en milepælsplan. Milepælsplanen beskriver planlagt studieprogresjon og hvilke emner som skal inngå i masterstudiet.