Hjem
Det medisinske fakultet

Rekrutteringsperiode FL

Rekrutteringsperioden til Forskerlinjen starter allerede i første uken i medisin/odontologistudiet, og gir studentene en periode med forberedende og orienterende aktiviteter.

Hovedinnhold

 

Aktivitetene er åpne for alle studenter, og går over tre semestre parallelt med ordinært studium. Formålet med denne perioden er å stimulere til interesse for forskning.

Studentene vil bli presentert for ulike forskningsmiljøer ved oppgavepresentasjonen i januar hvert år. Presentasjonene skal gi et innblikk i den forskningsaktivitet som foregår ved fakultetet, men skal være tilpasset studentenes faglige nivå. Studentene oppfordres deretter til selv å ta kontakt med forskningsmiljøene.

Studenter som søker om opptak til forskerlinjen skal skrive en prosjektprotokoll, hvor det fremkommer hva som blir studentens oppgaver i prosjektet. Det vil derfor bli gitt et spesielt tilbud om prosjektprotokoll-seminar slik at potensielle søkere på et tidlig tidspunkt kan få hjelp og veiledning med denne.

> les mer om opptaket

Etter opptak til Forskerlinjen

Etter opptak til Forskerlinjen skal studenten etablere endelig tilknytning til sin forskningsgruppe og med veiledere, eventuelt med assistanse av leder og administrativ ansvarlig på Forskerlinjen.

Den teoretiske opplæringsdelen av forskerutdanningen etter opptak til Forskerlinjen samordnes med programmet som finnes for ph.d.-kandidater. Beregningen av studiepoeng foretas på tilsvarende måte. Det gis meritt for obligatoriske og valgfrie forskerkurs, faglig forskningsformidling, annen undervisning, opphold ved annen forskningsinstitusjon, og individuelt lesepensum etter søknad og eksaminasjon.

I tillegg arrangerer Forskerlinjen kurs som studenten kan delta på.

Obligatorisk grunnkurs i medisinsk og helsefaglig forskning (MEDMET901) må tas i løpet av året med fulltidsforskning. Kurset avholdes felles for PhD-kandidater og studenter ved Forskerlinjen, i ukene 10/11 og 46/47.

Studentene tar i tillegg del i det forskerprogrammet som finnes i hver enkelt forskningsgruppe, presenterer egne forskningsresultater, forbereder forskningsrelevante innlegg etc., tilsvarende ph.d.-kandidatene.

For studenter som skal være i befatning med forsøksdyr, er det obligatorisk å ta kurs i forsøksdyrlære, se mer info her: Forsøksdyrlære kurs