Hjem
Det medisinske fakultet

Økonomi - FL

Økonomiske midler knyttet til Forskerlinjen

Hovedinnhold

Studentstipend

Type stipend:

Ett fulltidsstipend: kr. 100 000 for forsking på fulltid (evt. delt opp i to halvår etter søknad).

To år med deltidsstipend (4 x kr. 25 000 per semester) for forsking på deltid.

Ett sommerstipend kr. 25 000. Fullt sommerstipend betinger 8 uker fulltids forskning. Sommerstipendet kan også søkes for fulltids forskning i 6 uker (kr 18750) eller i 4 uker (kr 12500).      

Les mer om vilkår for forskerlinjestipend her

HUSK: DU MÅ SØKE OM STIPEND INNEN FRISTENE 15. FEBRUAR (for stipend påfølgende høst) OG 15. SEPTEMBER (for stipend påfølgende vår) - DU VIL IKKE FÅ STIPEND DERSOM DU IKKE SØKER. DET ER IKKE MULIG Å FÅ INNVILGET STIPEND I SISTE SEMESTER AV STUDIET. DU SØKER HER
 

Driftstilskudd til studenten

Sammen med stipendene følger driftstilskudd, hhv kr 32.500,- for det hele året og 2 x 16.250,- for de to årene med deltidsforskning. Driftstilskuddet stilles til disposisjon forveileder/biveileder og blir overført til instituttet i januar. Det vil si at det kan bli etterskuddsvis i forhold til søknad om eller begynt stipendperiode. Pengene skal brukes som annuumsmidler for studenten sitt prosjekt, som for eksempel pc, bøker, programvare, kursavgifter, kongressreiser, kjemikalier, og annet utstyr til forskningsprosjektet. Viktig: Vanlige regnskapsrutiner gjelder ved bestilling, attestasjon og anvisning. Du må alltid gå via instituttet ditt for å bestille. Se retningslinjer for bruk av driftsmidler her.

Driftsmidler til instituttet

Fakultetet bevilger driftsmidler til bruk for hovedveileder via instituttet som har forskerlinjestudenten. Beløpet er for tiden kr 10.000,- pr år i forskerlinjestudentens 3., 4. og 5. studieår. Driftsmidlene overføres instituttets driftsbevilgning (annuum) ved årets start. Vanlige regnskapsrutiner gjelder, som for eksempel bestilling, attestasjon og anvisning. Pengene disponeres av hovedveileder til utgifter med relevans for forskerlinjeprosjektet.