Hjem
Det medisinske fakultet

Læringsfasiliteter ved Det medisinske fakultet

Oversikt over lesesaler, kollokvierom, PC-stuer samt bok- og garderobeskap på fakultetet.

Lesesaler

Armauer Hansens hus, 1. etg:
230 plasser, åpent fra kl. 06.00-23.00.

Studenthuset Haukeland (Gade):
åpent fra kl. 06.00-23.00

 • 64 plasser 1. etg.  fordelt på to rom
 • 82 plasser 2. etg.  fordelt på tre rom. Plassene i 2. etg er forbeholdt medisinerstudenter i sitt siste semester

Odontologibygget (ODO): 
134 plasser, åpent fra kl. 06.00-23.00.

Kalfarveien 31:
21 plasser (3 plasser utstyrt med PC). Arbeidsrom for forskerlinjestudenter med 3 plasser.

Bygg for biologiske basalfag (BBB): 

 • 5. et. : 15 plasser forbeholdt master- og forskerlinjestudenter
 • 6. et. : 17 plasser forbeholdt master- og forskerlinjestudenter
 • 7. et. : 13 plasser forbeholdt master- og forskerlinjestudenter 

Andre: 
Studenter ved Det medisinske fakultet har også tilgang lesesalen i Ulrike Phils hus.  I tillegg kommer både laboratorie- og lese/skrivearbeidsplasser på instituttene for master- og forskerlinjestudenter samt ved NIFES for masterstudenter som veiledes der.

Lesesalsreglement

Her finner du Fellesreglement for lesesaler ved Universitetet i Bergen med utfyllende relger for Det medisinske fakultet (gjeldende fra 1. februar 2013).

Kollokvierom

Mer informasjon om rombestilling for studenter

 

PC-plasser

 • Odontologibygget (ODO):  16 plasser
 • Armauer Hansens hus:  To UiB pcer på lesesal 122, og to HUS pcer i "Utsikten" men uten DIPS-tilgang

 

 

Bok- og garderobeskap

 • BBB: 424 garderobeskap i 2. etg &  227 bokskap i 3. etg.
 • Kalfarveien 31: 36 bokskap
 • Studenthuset Haukeland (Gade): 120 bokskap
 • Gangbroen mellom BB-bygget og Sentralblokken HUS, 3. etg: 234 bokskap
 • Armauer Hansens hus (AHH) 0. etg: 234 bokskap

 

Bibliotek for medisin

Bibliotek for medisin i BB-byggets 3. etasje har:

 • 59 leseplasser fordelt i biblioteklokalet
 • kursrom med pc´er, 24  plasser
 • 6 grupperom (hvor det må minst være 3 personer per rom)

Se også biblioteket sine nettsider