Hjem
Det medisinske fakultet

Veiledning - FL

Forskerlinjen er et spesialtilbud for inntil 17 studenter årlig, og retter seg til studenter som har ekstra stor interesse for forskning innen medisin og odontologi og som kan tenke seg en fremtidig forskerkarriere.

Hovedinnhold

Studentene følger eit helt ordinært lege- eller tannlegestudium. I tillegg får disse studentene
-et år med fulltids forskning som studentstipendiat
-organisert forskeropplæring, ved at de gjennomfører opplæringsprogrammet for ph.d.-graden (30 studiepoeng)
-egen forskningsaktivitet med skriving av en forskningsoppgave som kan være starten på
et doktorgradsarbeid. Målet er minst en internasjonal publikasjon i løpet av studiet.
-forskerlinjeaktivitetar i form av forelesninger, kurs, seminar og minikongress, i tillegg til sosiale aktiviteter.

Tilsammen får studentene 120 studiepoeng for fullført Forskerlinje.  Den normerte studietiden på hhv 5 og 6 år blir forlenget med 1 år, til 6 og 7 år. Studentene skal arbeide med forskning på full tid i 1 år, samt forskningsarbeid tilsvarende 0,2 årsverk per år samtidig med ordinært studium. Total mengde forskningsarbeid for studentene utgjør dermed 2 årsverk. For spesielt interesserte studentar kan omfanget bli mer omfattende.

Den formelle søknadsfristen er høsten i andre studieåret, og søknaden består av et søknadsskjema, motivasjonsbrev, skriving av forskningsprotokoll og et intervju.