Hjem
Det medisinske fakultet

Utveksling på ernæringsstudiene

På ernæringsstudiene kan du søke om studieopphold i utlandet i flere av semestrene.

Hovedinnhold

På bachelor i human ernæring er det anbefalt å ta utveksling i fjerde eller femte semester.

På master i human ernæring og program i klinisk ernæring er det vanligst å dra på utveksling i 2. studieår som del av masteroppgaven.  

Utvekslingsavtaler

Vær oppmerksom på at utvekslingsmulighetene kan variere fra semester til semester. Søkere må være ajour med studiet ved søknad om utveksling.

Hvordan søke om utveksling:

Les mer om hvordan du søker om utveksling her.